Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Kemi och lärande, masterprogram

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Kemi och lärande vänder sig till dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom kemi. Efter programmet kan du välja att antingen arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som kemist inom näringsliv eller offentlig sektor.

Programinnehåll

Masterprogrammet Kemi och lärande ger dig en unik chans att kombinera studier i didaktik med fördjupningskurser inom kemi. Programmet ger dig både en naturvetenskaplig masterexamen i fysik och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 

Termin 1
Du inleder med en termin valfria kurser på avancerad nivå inom kemi, där du kan välja bland följande kurser:

Period 1

 • Avancerad organisk kemi (KEM815)
 • Design och produktion av biomolekyler (KEM350)

Period 2

 • Läkemedelskemi 10 hp (KEM825) + Molekylmodulering 5hp (KEM552) 
 • Kvantkemi 10 hp (KEM321) eller 15 hp (KED321) + (KEM552) 5hp
 • Atmosfärskemi (KEM170)
 • Struktur och dynamik hos biomolekyler (KEM360)

Vill du läsa Läkemedelskemi (KEM825) bör du först ha läst Avancerad organisk kemi (KEM815)

Termin 2 och 3
Termin två och tre följer du programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt. Programmet består av följande delar:

 • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
 • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
 • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
 • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förhöjd studietakt
Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges med förhöjd studietakt, vilket innebär att du under det här året sammanlagt tar 90 högskolepoäng (125 procents studietakt). 

Den genomsnittliga arbetsinsatsen är cirka 50 timmar per vecka, och du är vanligtvis schemalagd kl 8-18 måndag till fredag. Dessutom pågår programmet även under sommaren, med fyra veckor undervisningsfritt.

Läs mer om KPU med förhöjd studietakt

Termin 4
Under den fjärde terminen gör du ett självständigt arbete i kemi på avancerad nivå.

Undervisningen

Under den pedagogiska utbildningen varvas teoretiska moment med verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som du gör vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad. 

Under termin fyra gör du ett självständigt arbete, som normalt ingår i ett forskningsprojekt vid någon av institutionens forskargrupper. Men det kan även utföras på ett företag, en myndighet eller liknande. Arbetet har vanligtvis både teoretiska och experimentella inslag, men kan också vara teoretiskt.

Efter studierna

Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta antingen som kemilärare eller som kemist, och behovet i samhället är stort av båda yrkesgrupperna. Det finns idag en brist på behöriga ämneslärare i kemi, såväl inom grundskolan som på gymnasiet. Arbetsmarknaden för kemister inom näringslivet eller offentlig sektor är också god.

Lärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har två inriktningar:

 • Grundskolan årskurs 79, ett ämne
 • Gymnasieskolan, ett ämne

Examen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9
Väljer du ämneslärarexamen mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, blir du även behörig att undervisa i årskurs 49. Du blir dessutom behörig gymnasielärare i det ämne som du läst minst 90 högskolepoäng i.

Examen med inriktning mot gymnasiet
Med en examen mot gymnasiet blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9.

Inriktningen väljer du inför termin 2.

 

 

Så ansöker du

Förutom grundläggande behörighet och en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi. Dessutom krävs svenska 3/svenska B, och engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt (KPU) under förutsättning att man vid kommande start av KPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, ett ämne: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Detta kommer att prövas inför termin 2 då KPU:n startar.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights