Kemi, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg
Antagningshistorik

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i kemi vid Göteborgs universitet

Kemister använder sin kunskap om kemiska ämnen och deras reaktioner för att skapa nya läkemedel eller nya material som är återvinningsbara, miljövänliga och energisnåla. Kemi spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle och behovet av välutbildade kemister ökar ständigt.

Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kompetens inom kemins alla områden. Du lär dig hur atomer och molekyler samverkar med varandra och reagerar till nya molekyler och nya material. Du utvecklar även andra viktiga kompetenser som till exempel analytiskt tänkande, noggrannhet och kommunikation. Utbildningen är starkt knuten till aktuell forskning och har stort fokus på experimentella färdigheter.

Vid Göteborgs universitet kan du ta ut en dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi (195 högskolepoäng)

Många vetenskapliga framsteg sker idag i gränslandet mellan kemi och molekylärbiologi. För att få ett bredare perspektiv på samspelet mellan kemi och molekylärbiologi i levande celler och organismer, kan du välja att ta ut en dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi. Utbildningen är unik i landet och ger dig ännu fler möjligheter på arbetsmarknaden.

 

Introduktionskurs i kemi, KEI010, 1,5 hp

En bra start på dina studier är att ta introduktionskursen i kemi under de två sista veckorna i augusti (sommarkurs, GU-31601). Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater, både under lektionerna  och fritidsaktiviteterna.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000