Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Journalistprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
Klassrum
180 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Journalistutbildningen vid Göteborgs universitet passar dig som är nyfiken och vill ta reda på hur saker och ting förhåller sig och berätta om det för andra. Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en utbildning i toppklass. Du får en gedigen grund att stå på vad gäller att producera journalistik med både bredd och djup; inte minst inom fältet undersökande journalistik. Och du får jobba digitalt från början!

Första året

Journalistik
Kursen lägger grunden för vad som är journalistik, vad som är journalistens roll i samhället och vilka som är de vanligaste journalistiska metoderna. Kursen ger också grunderna i svensk offentlig förvaltning och rättsväsende och om de lagar och regler som omger den journalistiska verksamheten.

Redaktion

Under kursens gång får du lära dig att publicera i flera olika kanaler och plattformar; de tekniska färdigheter som krävs för digital publicering av text, ljud och bild.
Du får kunskap om de strukturer som utmärker dagens mediehus och får genom praktiskt redaktionellt arbete fördjupade kunskaperna i etiska och källkritiska frågeställningar. Kursen behandlar också medierna historia och betydelse för individ och samhälle.

Andra året

Journalistikvetenskap

Kursen ger dig en orientering i centrala teoribildningar inom journalistik och kommunikation. Du får också en fördjupad förståelse för och färdighet i vetenskaplig metod. Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats där föreställningar och frågeställningar som berör den egna yrkesrollen, det journalistiska utbudet och/eller strukturen på den svenska eller internationella mediemarknaden granskas.

Fördjupad journalistik

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i samhälls- och företagsekonomi. Kursen ger också fördjupade kunskaper i berättande journalistik i flera format och på olika plattformar och med varierade publiceringstekniker.

Tredje året

Undersökande journalistik

Kursen fokuserar på undersökande journalistik, dess villkor och praktik, nationellt och internationellt. Som student planerar och genomför du ett större granskningsprojekt och presenterar det i journalistisk form. Du får också lära dig metoder att inhämta, hantera och analysera stora datamängder och statistik.

Praktik

Kursen omfattar en handledd praktik, omfattande 18 veckor, på en redaktion eller annan journalistiskt relevant arbetsplats i Sverige eller utomlands. Du får en professionell erfarenhet av journalistiskt arbete och ovärderliga kontakter för ditt framtida yrkesliv. Kursen avslutas med en samlad utvärderings- och analysuppgift.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,5)
Baseras på 12 recensioner.
Se alla skolans recensioner