Visa studentum.se som: Mobil

Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Antagningshistorik

Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap

Inriktning kostvetenskap

Är du intresserad av mat och näring? Vill du arbeta med hälsa och välmående?

Här är utbildningen för dig!

Efterfrågan på kunskaper om kost och hur man främjar hälsa ökar i samhället. Hälsopromotionsprogrammet med kostinriktning handlar om just detta. Hälsofrämjande arbete kallas ofta hälsopromotion i vetenskapliga sammanhang. Sådant arbete är nödvändigt för att vi alla ska må så bra som möjligt. Det behövs också för att minska hälsoklyftorna i samhället. I hälsofrämjande arbete är levnadsvanor centralt. Särskilt våra matvanor är viktiga för att främja hälsa och förebygga sjukdom (Socialstyrelsen). Maten har dessutom stor betydelse för njutning och social samvaro.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av mat, nutrition, fysisk aktivitet och hälsa. Efter utbildningen har du yrkeskompetens för att inspirera och skapa förutsättningar för en livsstil med sunda matvanor. Det kan handla om att stötta individer eller att genomföra hälsofrämjande insatser riktade till grupper, organisationer eller samhälle.

Utbildning i kostvetenskap och hälsopromotion

När du läst utbildningen kommer du att ha kunskaper om vad som händer med näringsämnena i kroppen, vad olika livsmedel innehåller samt matens hälsomässiga och kulturella betydelse. Du kommer också ha lärt dig om teorier kring hälsopromotion och livsstilsförändring samt tekniker för coachning och motiverande samtal. Dessutom kommer du ha kunskaper som gör att du kan följa och förstå forskning inom hälsopromotion och kostvetenskap.

Under det första året läser du kurser i kostvetenskap, så som näringslära, livsmedelskunskap och fysiologi. Andra året får du kunskap och färdigheter i hälsofrämjande metoder och strategier. Det innefattar folkhälsovetenskap, epidemiologi, hälsokommunikation, -psykologi och –pedagogik. Det sista året i programmet har du möjlighet att specialisera dig och fördjupa dina ämneskunskaper och färdigheter genom valfria kurser bland annat om fysisk aktivitet och idrottsnutrition. Du avslutar utbildningen med praktik och examensarbete.

Det treåriga Hälsopromotionsprogrammet med kostinriktning leder fram till kandidatexamen i kostvetenskap. Inom programmet finns möjlighet att studera utomlands genom utbytesavtal med universitet i ett flertal länder.

Utbildningsplan för hälsopromotion kostinriktning (pdf)

Du kan även välja att läsa totalt fyra eller fem år genom att fortsätta med kurser på avancerad nivå efter kandidatexamen. Vid vår institution kan du läsa en magister- eller masterutbildning inom kostvetenskap med fördjupning inom kost, fysisk aktivitet och/eller hälsopromotion.

Varierad undervisning

Undervisningen består dels av föreläsningar och litteraturstudier som examineras i skriftliga tentamina, och dels av seminarier, workshops, praktiska tillämpningar och projektarbeten. Du utvecklar ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till kunskap, forskning och litteratur. Flertalet lärare är aktiva forskare och du får ta del av nya rön. Vid institutionen bedrivs forskning inom hälsopromotion, kostvetenskap och fysisk aktivitet.

Karriär som kostvetare och hälsovetare

Utbildningen ger dig bred kompetens för hälsofrämjande arbete på många nivåer. Det kan exempelvis vara coachning och kostrådgivning riktat mot individer och grupper eller strategiskt folkhälsoarbete inom kommuner, landsting och organisationer. Du har även möjlighet att arbeta med forskning om du läser vidare på avancerad nivå och blir doktorand.

Du kan arbeta hos många olika aktörer, både privata och offentliga, eller som egenföretagare. Vanliga anställningar är som kostvetare, hälsovetare och hälsopedagog eller i andra tjänster inom kost, folkhälsa, friskvård och hälsa. Några exempel på arbetsplatser är hälsofrämjande enheter i kommuner, företagshälsovård, skolor och företag inom kost och friskvård. Verksamheter med online-tjänster ökar också.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.