Visa studentum.se som: Mobil

Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv

Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv

Hyser du ett stort intresse för historia, natur eller kultur? Gillar du möten med människor och att framträda inför publik? Vill du arbeta med att utveckla besöksnäring eller annan verksamhet genom att ta vara på den potential som finns i vårt kulturarv? Då kanske guideyrket är något för dig. Välkommen till programmet Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv – den första och enda guideutbildningen i Sverige på universitetsnivå.

Akademiska utbildningar för guider har sedan länge varit väl etablerade i många andra Europeiska länder. Men i Sverige har det inte funnits någon motsvarighet. Därför startade vi för två år sedan kurser i guidekunskap.

Nu tar vi steget vidare och utvecklar dessa till ett sammanhängande utbildningsprogram. Efter tre års studier med både praktiska och teoretiska moment når du fram till en kandidatexamen. Härmed har du en god grund för yrkesarbete inom besöksnäring och kulturarvssektor som exempelvis musei- eller besöksmålsvärd, turist- eller evenemangsguide eller arbete med utvecklingsfrågor inom förvaltning och företag. Du har också möjlighet till fortsatta akademiska studier på avancerad nivå.

Utbildningsprogrammet bygger på ett nära samarbete mellan flera parter som bidrar med kompletterande infallsvinklar och kompetens:

Vid institutionen för historiska studier finns kunskapen om historia, antikens kultur och samhällsliv och arkeologi. Under det senaste decenniet har också frågan om hur vi brukar och förhåller oss till vårt kulturarv växt fram som ett viktigt kunskapsfält för institutionens forskare och lärare. Kulturarv är nu ett av Göteborgs universitets officiella profilområden, med en särskild centrumbildning med säte på institutionen för historiska studier.
Vid Handelshögskolans Centrum för turism knyts ämneskunskapen samman med kunskap om besöksnäring och destinationsutveckling.
Flera av museerna i regionen bidrar med praktisk erfarenhet om hur vi gör kulturarv intressant och betydelsebärande och ger även utbildningen en fast förankring i kulturarvssektorn.

Programmet rymmer många inslag av praktiska övningar i fält som hjälper dig att utveckla din förmåga att kommunicera och skapa upplevelser i förhållande till exempelvis historia, natur eller arkitektur. Det ger dig även kunskaper om turismens struktur och centrala aktörer, samt värdskapets roll i dessa sammanhang.

De två första terminerna läser du kurser i guidekunskap, turism och historieförmedling. Därefter fördjupar du dig i ett valbart ämne under två terminer (grund och fortsättningskurs). Nästföljande termin innehåller dels praktik som guide eller turistvärd, dels kurser i turism och hur man skapar och utvecklar upplevelser. Programmet avslutas med fördjupningskurs i ditt valbara ämne, där du skriver examensarbete. Genom studierna i ditt profilämne får du en ämnesmässig och teoretisk bredd, som tillsammans med guidekunskaperna ger ett självständigt och professionellt förhållningssätt till guiderollen.

Följande ämnen kan väljas som inriktning:

historia
arkeologi
antikens kultur och samhällsliv
konst- och bildvetenskap
kulturgeografi

 

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv från Göteborgs universitet - Humanistiska fakulteten, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.