Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
240 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen

Vill du arbeta som lärare och vara en av dem som utvecklar framtidens nyckelpersoner och vardagshjältar? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor. Oavsett vilka yrken eller vägar barnen väljer i framtiden spelar du som lärare en viktig roll.

Om inriktningen mot grundskolan årskurs 4-6

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 10-13 år. I denna ålder utvecklas eleverna från att vara barn till att ta steget in i tidiga ungdomsår. Du följer och stimulerar elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det finns utrymme för många intressanta diskussioner om livet och vår omvärld. Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera dina studier. Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke. Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik och engelska samt i ett av de valbara ämnena; bild, idrott och hälsa, musik, naturorienterande ämnen och teknik eller samhällsorienterande ämnen. Observera att valbara ämnen kan variera mellan olika terminer.

Innehåll

Utbildningen är fyra år lång (240 hp) och består av

  • ämnesstudier (150 hp)
  • utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
  • verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Ämnesstudier
I denna del fördjupar du ditt eget kunnande samtidigt som du får kunskap om hur elever lär och hur du som lärare kan undervisa i ämnet. Ämnesstudierna omfattar 150 hp och innehåller inom denna inriktning följande kurser:

  • Svenska (30 hp)
  • Matematik (30 hp)
  • Engelska (30 hp)
  • Samhällsorienterande ämnen (30 hp)

I ämnesstudierna ingår två examensarbeten (15+15 hp) under senare delen av utbildningen.

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom hela utbildningen och ger dig kunskap inom viktiga områden i ditt blivande yrke. Det är exempelvis konflikthantering, specialpedagogik, bedömning, utvärdering och styrdokument samt forskningsmetodik och skolväsendets historia och organisation.

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör ett centralt moment i utbildningen vilket innebär att du deltar i arbetet på en skola. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera, undervisa och ta ansvar. På den skola du tilldelats för din VFU handleds du av lärare på plats. Genom samarbetet med handledaren och andra lärare på skolan utvecklas du som student gradvis till din blivande profession som lärare. VFU-kurser återkommer vid flera tillfällen under din utbildning. Sammanlagt motsvarar de en termins studier.

Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Examen och undervisningsbehörighet

Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot arbete i årskurs 4-6. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att kunna ansöka om legitimation som lärare. Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3–6 i ämnena svenska, matematik, engelska och samhällsorienterande ämnen.

Vidare studier

En yrkesexamen på avancerad nivå, 240 hp, ger dig behörighet att ansöka till forskarutbildning. Du kan också ansöka till ett masterprogram för vidare studier mot en generell akademisk examen på avancerad nivå.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på lärare i grundskolan är stor vilket innebär att du har goda chanser till arbete efter avslutad utbildning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: