Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, för dig med yrkeserfarenhet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
3 år
75 %
CSN-berättigad
Startdatum: HT 2019 - Göteborg

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, för dig med yrkeserfarenhet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem går att läsa med flera olika ämnesinriktningar som du väljer när du söker till utbildningen. Observera att möjliga valbara ämnen kan variera mellan olika terminer. 

  • Bild för studenter med yrkeserfarenhet
  • Musik för studenter med yrkeserfarenhet


På skolans hemsida kan du läsa mer om vad som är specifikt för de olika inriktningarna.

Om programmet

Vill du arbeta som lärare och vara en av dem som utvecklar framtidens nyckelpersoner och vardagshjältar? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6

Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar deras kunskaper och förmågor. Oavsett vilka yrken eller vägar barnen väljer i framtiden spelar du som lärare en viktig roll.

Om inriktningen arbete i fritidshem för studenter med yrkeserfarenhet

Har du arbetat på fritidshem i flera år men saknar lärarbehörigheten? Höstterminer startar ett skräddarsytt lärarprogram för dig som har yrkeserfarenhet av fritidshemsverksamhet och vill studera men ändå arbeta kvar på deltid.

Vill du inspirera barn i yngre skolåldern att utforska, lära och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet? Barns rätt till utbildning, fritid, hälsa och god livskvalitet är idag lagstadgad. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana.

I utbildningen ingår ett praktiskt-estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet.  När du söker väljer du mellan bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller musik. Vilka ämnen som är valbara kan skifta mellan olika terminer.

Studieupplägg

Din yrkeserfarenhet ger dig tillgodoräkning av 30 hp. Du läser resterande 150 hp på drygt tre år. Studietakten är 75 procent, det motsvarar cirka 30 timmars studier/vecka. En dag/vecka är förlagd på Göteborgs universitet i de högskoleförlagda kurserna. Det är samma veckodag under hela terminen. Resten av studierna bedrivs enskilt och i grupp med stöd i en lärplattform.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) gör du i fritidshem och skola under åtta till nio fasta sammanhållna dagar vid två tillfällen. Dessa kurser kräver sammanhängande närvaro på VFU-platsen alla kursdagar.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilken omfattar 30 högskolepoäng. VFU utgör ett centralt moment i utbildningen. Det innebär att du får utveckla olika sidor av läraryrket, vilka tar form i samspelet mellan lärare, barn/elever och vårdnadshavare, och som utgår från de kunskaper du tillägnar dig under utbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och genom dina ämnesstudier. Du får pröva och reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera och genomföra – leda – undervisning. Därigenom får du erfarenheter av fritidshemmets och skolans arbete och verksamheter, vilka kommer att utgöra en viktig grund för ditt kommande yrke som lärare.
Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Så ansöker du

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet och Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6a).

Urval:

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

För dig som ska söka till med yrkeserfarenhet gäller även: 

Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet (motsvarande heltid) inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Examen & Intyg

Du får behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i det praktiska eller estetiska ämne som ingår i din examen.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, för dig med yrkeserfarenhet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, för dig med yrkeserfarenhet via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.