Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
3 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: HT 2019 - Göteborg

Videoreportage

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem går att läsa med flera olika ämnesinriktningar som du väljer när du söker till utbildningen. Observera att möjliga valbara ämnen kan variera mellan olika terminer. 

  • Bild
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Musik

På skolans hemsida kan du läsa mer om vad som är specifikt för de olika inriktningarna.

Om programmet

Du som vill arbeta i fritidshem och skola med barn och ungdomar från 6 år till 13 år och tillsammans med dem skapa en lärorik och meningsfull fritid, kan välja Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. I utbildningen ingår ett praktiskt eller estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen som avläggs på grundnivå.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Du bekantar dig med olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis styrdokument, forskningsmetodik, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, bedömning samt skolväsendets historia och organisation. Dessa aspekter behandlar dels kunskaper som är centrala för alla lärare, men innehåller också sådana kunskaper som är specifika för dig som vill bli lärare i fritidshem.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilken omfattar 30 högskolepoäng. VFU utgör ett centralt moment i utbildningen. Det innebär att du får utveckla olika sidor av läraryrket, vilka tar form i samspelet mellan lärare, barn/elever och vårdnadshavare, och som utgår från de kunskaper du tillägnar dig under utbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och genom dina ämnesstudier. Du får pröva och reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera och genomföra – leda – undervisning. Därigenom får du erfarenheter av fritidshemmets och skolans arbete och verksamheter, vilka kommer att utgöra en viktig grund för ditt kommande yrke som lärare.
Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Så ansöker du

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet och Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6a).

Urval:

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

För dig som ska söka till med yrkeserfarenhet gäller även: 

Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet (motsvarande heltid) inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998. Av dessa ska minst två år vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Examen & Intyg

Du får behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i det praktiska eller estetiska ämne som ingår i din examen.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.