Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
240 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg
Antagningshistorik

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Vill du arbeta som lärare och vara en av dem som utvecklar framtidens nyckelpersoner och vardagshjältar? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta med barn i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6.

Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor. Oavsett vilka yrken eller vägar barnen väljer i framtiden spelar du som lärare en viktig roll.

Om inriktningen mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Inriktning vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 6-10 år.
Du tar emot barn i övergången mellan förskola och skola och följer dem genom de första skolåren. Utgångspunkt är barns lärande genom lek och kreativitet, nyfikenhet, upptäckarglädje samt lust att lära. Särskilt viktigt för denna åldersgrupp är den grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningen.

Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera och arbeta med dina studier. Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU) som gör dig förberedd för ditt kommande yrke. Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik.

Innehåll

Utbildningen är fyra år lång (240 hp) och består av

  • ämnesstudier (150 hp)
  • utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
  • verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Ämnesstudier

I denna del fördjupar du ditt eget kunnande samtidigt som du får kunskap om hur elever lär och hur du som lärare kan undervisa i ämnet. Ämnesstudierna omfattar 150 hp och innehåller kurser inom följande områden:

  • Svenska (30 hp)
  • Språk och kommunikation (15 hp)
  • Matematik (30 hp)
  • Engelska (15 hp)
  • Naturorienterande ämnen och teknik (15hp)
  • Samhällsorienterande ämnen (15hp)

I ämnesstudierna ingår två examensarbeten (15 +15 hp) under senare delen av utbildningen.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom hela utbildningen och ger dig kunskap inom viktiga områden i ditt blivande yrke. Det är  exempelvis konflikthantering, specialpedagogik, bedömning, utvärdering och styrdokument samt forskningsmetodik och skolväsendets historia och organisation.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör ett centralt moment i utbildningen vilket innebär att du deltar i arbetet på en skola. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera, undervisa och ta ansvar. På den skola du tilldelats för din VFU handleds du av lärare på plats. Genom samarbetet med handledaren och andra lärare på skolan utvecklas du som student gradvis till din blivande profession som lärare. VFU-kurser återkommer vid flera tillfällen under din utbildning. Sammanlagt motsvarar de en termins studier.

Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Examen och undervisningsbehörighet

Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att kunna ansöka om legitimation som lärare

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3 i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt i naturorienterande ämne och teknik.

Vidare studier

En yrkesexamen på avancerad nivå, 240 hp, ger dig behörighet att ansöka till forskarutbildning. Du kan också ansöka till ett masterprogram för vidare studier mot en generell examen på avancerad nivå.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: