Visa studentum.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Genomik och Systembiologi, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Antagningshistorik

Videoreportage

Genomik och Systembiologi, masterprogram

Masterprogrammet i genomik och systembiologi riktar sig till dig som söker en spännande och tvärvetenskaplig utbildning i framkanten av den moderna biologin.

Här studerar du hur arvsmassor förändras över tid och hur livets molekyler samverkar i nätverk för att bygga upp levande organismer. Kunskapen kring egenskaper hos kompletta biologiska system, och inte bara deras enskilda delar, har betydelse för utveckling av läkemedel, behandling av sjukdomar samt för att förbättra industriella bioprocesser. Genomik och systembiologi öppnar också vägen för en förståelse av evolutionen på molekylär nivå, vilket har konsekvenser för hur vi bedömer anpassningsförmågan hos organismer till föränderliga miljöförhållanden, som till exempel klimatförändring.

Innehåll

I programmet ingår fyra fördjupningskurser på avancerad nivå som du rekommenderas att läsa under det första läsåret: BIO406 Avancerad funktionsgenomik 15 hp, BIO403 Avancerad bioinformatik 15 hp, BIO448 Experimentell systembiologi, 15 hp samt BIO442 Evolutionär genomik 15 hp, samtliga kurser undervisas på engelska. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Om utbildningen

Programmet ger dig praktisk kunskap om framväxande teknologier för storskalig analys av livets molekyler. Den explosiva teknikutvecklingen inom detta fält är tvärvetenskaplig och forskning och utbildningen ligger i skärningspunkten mellan biologi, fysik, kemi, teknik, matematik och datavetenskap. En central målsättning är att ge dig kompetens att experimentellt studera alla komponenterna i ett biologiskt system och beskriva det funktionella samspelet mellan dem i matematiska termer. Denna modellering möjliggör simuleringar och förutsägelser kring systemets beteende vid olika typer av störningar, såsom mutationer, infektioner eller miljöpåverkan. Programmet ger också en god förståelse av hur arvsmassor förändras över tid som en konsekvens av till exempel antibiotikaanvändning, avel för önskade egenskaper och kemikalieanvändning.

Programmet är öppet för studenter med en biologibakgrund som vill utöka sina kunskaper inom funktionell genomik, bioinformatik, matematiska modellering, molekylär evolution och experimentell och databaserad systembiologi. Utbildningen är starkt problemorienterad och nära kopplad till aktuell forskning inom till exempel bioinformatisk analys av arvsmassor och nätverksanalys av samspelet mellan livets molekyler. Denna nära forskningsanknytning tränar dig i att formulera och lösa aktuella och framtida biovetenskapliga frågeställningar.

Arbetsområden

Som examinerad student från masterprogrammet i Genomik och Systembiologi står du utmärkt rustad för nästa generations forskningsutmaningar inom framtidens bioteknik, medicin, läkemedelsindustri eller för en karriär inom akademin.

Så ansöker du

Kandidatexamen i molekylärbiologi alternativt biologi, inom vilken det ingår motsvarande 60 hp i biologi och 30 hp kemi. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: