Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Fysik, kandidatprogram

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Fysik är vetenskapen om materien och de krafter som håller den samman. Fysikens landvinningar påverkar såväl det filosofiska tänkandet som hela vår världsbild, men fysik handlar också om upptäckter som leder till produkter som vi använder i vår vardag.

Fysikprogrammet ger dig gedigna fysikkunskaper och utbildningen är nära knuten till den forskning som sker i ämnet. Det ger dig nyttiga kunskaper och användbara färdigheter oavsett om du vill satsa på en karriär inom forskning eller inrikta dig på annan verksamhet inom till exempel det privata näringslivet. Fysik utgör också en viktig grundpelare inom många andra naturvetenskapliga områden.

Arbetsområden

Som fysiker har du ett brett fält av yrken att välja bland. Beroende på vad du fördjupat dig i, kan du till exempel arbeta inom områdena energi, miljö, nanovetenskap, biofysik, astrofysik eller beräkningsfysik, inom industri, på statliga myndigheter eller landsting. Du kan också satsa på en akademisk karriär som forskare genom att söka till en forskarutbildning. Möjligheter finns att komplettera din utbildning för att arbeta som lärare. Det finns också vissa möjligheter att efter de två första åren ansluta till studierna på Sjukhusfysikerprogrammet och på så vis få en yrkesexamen som sjukhusfysiker. Läs mer om arbetsmarknaden för fysiker och var tidigare studenter hamnat: Arbetsområden för fysiker.

Innehåll

De första två åren på programmet läser du matematik och fysik parallellt. Du får även en inblick i fysikens roll i samhället. Fysiken innehåller både teoretiska och experimentella moment för att du ska få grundläggande färdigheter inom ämnet.

På fysikprogrammets tredje år fördjupar du dina fysikkunskaper inom bland annat statistisk fysik, atom- och molekylfysik, fasta tillståndets fysik samt relativitetsteori. Det finns också utrymme för att läsa andra naturvetenskapliga kurser eller kurser inom andra ämnesområden. Fysikprogrammet avslutas med ett kandidatarbete där du har stor frihet att välja den inriktning inom fysikområdet som intresserar dig mest.

40 % av veckan består av schemalagd undervisning främst i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Resten av tiden förväntas du ägna åt att läsa, tänka och lösa problem, gärna i samarbete med kurskamrater.

År 1
Termin 1: Introduktion till fysikämnet, Mekanik, Analys och linjär algebra
Termin 2: Termodynamik, Vågrörelselära, Flervariabelanalys och Matematik statistik och diskret matematik

År 2
Termin 3: Matematisk fysik A, Elektromagnetisk fältteori, Linjär algebra II, Programmering och numerisk analys
Termin 4: Kvantfysik, Subatomär fysik, Transformteori och Ellära

År 3
Termin 5: Statistisk fysik, Mekanik B, Atom-och molekylfysik, Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap
Termin 6: Kandidatarbete, Fasta tillståndets fysik samt en valfri kurs

Ansökan till Kandidatprogrammet i fysik görs via www.antagning.se. Platserna fördelas i olika urvalsgrupper där du utöver betyg och eventuellt högskoleprov också kan rangordnas via ett särskilt antagningsprov: Matematik- och fysikprovet

Undrar du vad skillnaden är mellan att läsa fysik på universitetet och på en teknisk högskola? Utbildningarna skiljer sig åt, men har också många gemensamma delar. Läs mer på: universitet eller teknisk högskola?

Fortsatta studier

För dig som vill fortsätta på masternivå finns det flera masterprogram att välja bland: Physics, Complex adaptive systems eller Fysik och lärande (ger ämneslärarbehörighet)

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights