Visa studentum.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Förskollärarprogrammet, för dig med yrkeserfarenhet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
4 år
75 %
CSN-berättigad
Startdatum: HT 2019 - Göteborg

Videoreportage

Förskollärarprogrammet, för dig med yrkeserfarenhet

Om programmet

Den här inriktningen vänder sig specifikt till dig som redan har yrkeserfarenhet från förskolan - som t ex barnskötare eller obehörig förskollärare i förskola eller förskoleklass.

Programmet är på 4 år med en studietakt på 75 %. Under de högskoleförlagda kurserna är de fysiska träffarna på universitetet förlagda till fredagar varje vecka. Resten av studierna inom de högskoleförlagda kurserna bedrivs enskilt och i grupp med stöd av Göteborgs universitets lärplattform, GUL.

Utbildningen är förkortad med 30 hp i jämförelse med det ordinarie förskollärarprogrammet. Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig 7,5 hp inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och tre av de fyra VFU-kurserna á 7,5 hp = 22.5 hp.

Innehåll

Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass är förkortad med 30 hp i jämförelse med ordinarie förskollärarprogrammet. Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig några kurser, främst i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen består av tre områden:

  • utbildningsvetenskaplig kärna (52,5 hp läses och 7,5 hp tillgodoräknas = sammanlagt 60 hp)
  • studier inom det förskolepedagogiska området (105 hp) samt examensarbete (15 hp)
  • verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp läses och 22,5 hp tillgodoräknas = sammanlagt 30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar kunskaper som är centrala i ditt arbete som förskollärare. Den löper som en röd tråd genom utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke.

Förskolepedagogik

Studier inom det förskolepedagogiska området fokuserar på att utveckla kunskaper som är nödvändiga för att leda det pedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen samt att kunna möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling. Du läser även två kurser på avancerad nivå inom det förskolepedagogiska området.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig tre av de fyra verksamhetsförlagda kurserna á 7,5 högskolepoäng, sammanlagt 22,5 högskolepoäng. Under din utbildning genomför du således en verksamhetsförlagda kurs som omfattar sex till sju veckor, motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på 75 % och kan inte läsas på distans, utan görs på en förskola/förskoleklass. Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Så ansöker du

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet och Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6a). Därutöver krävs arbetsgivarintyg med dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete efter 1 juli 1998 som barnskötare eller motsvarande t ex obehörig förskollärare i förskola eller förskoleklass. Yrkeserfarenheten ska minst omfatta antingen 3 års heltidstjänst under tre år eller 5 års halvtidstjänst varav två år ska vara sammanhängande.

Urval:

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: