Visa studentum.se som: Mobil

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
3,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: HT 2019 - Göteborg
Antagningshistorik

Videoreportage

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Om programmet

Vill du ha ett meningsfullt och självständigt yrke, där roliga upptåg och upptäckter i barns världar är en del arbetet? Som förskollärare bidrar du till barns uppväxt och att lägga grunden för framtida generationer.

Förskollärarens unika kompetens är att utveckla barns lärande och leda barngrupper i förskola och förskoleklass. Under utbildningen utvecklar du kunskaper som är viktiga för yrkesutövningen, bland annat hur du i barngrupper kan undervisa och arbeta med hållbarhets- och rättighetsfrågor, läs-, skriv- och matematikinlärning, digitala medier, lek och skapande, konflikthantering och specialpedagogik.

Arbetsmarknaden för förskollärare är mycket goda och chansen att få utvecklas med kollegor i arbetslag och ha ledaransvar är stora. Till utbildningen kommer studenter med olika bakgrund, åldrar och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att både stötta och utmana dig under dina studier. Under utbildningen får du möjlighet att utvecklas till professionell förskollärare genom handledd praktik i förskoleverksamhet och forskningsbaserad kunskap. Med din yrkesexamen och en förskollärarlegitimation kan du efter utbildningen bli anställd som förskollärare.

Det finns en mycket stor efterfrågan på utbildade förskollärare i hela landet. Som förskollärare är du med och lägger grunden till barnens livslånga lärande.

På förskollärarprogrammet i Göteborg studerar du i en miljö med omfattande framgångsrik forskning inom området utbildning för yngre barn. Förskollärarprogrammet fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Studierna handlar bland annat om barns språk och kommunikation, hållbar utveckling, matematik, digitala medier, samverkan, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap, specialpedagogik, styrdokument och bedömning. En viktig del är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), och redan din första termin har du VFU-kurs då du får din VFU-placering på en förskola eller i en förskoleklass i Göteborg med omnejd. I slutet av programmet skriver du ett examensarbete. Vissa delar i slutet av utbildningen kan vara möjliga att göra utomlands.

Förskollärarprogrammet är 3,5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, det vill säga att arbeta med barn i åldrarna ett till sex år. Vid Göteborgs universitet startar utbildningen varje termin.

Så ansöker du

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet och Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6a).

Urval:

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.