Visa studentum.se som: Mobil

Digital humaniora, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Digital humaniora, masterprogram

Masterprogrammet Digital humaniora är en spetsutbildning i skärningspunkten mellan de centrala humanvetenskapliga kompetenserna och teknikområdet. I denna tvååriga utbildning får du både arbeta med humanistiska frågeställningar och samtidigt ta dig an frågor om digital teknik i förhållande till dagens samhälle, kultur och forskning. Är du humanist och intresserad av att arbeta med digitala tekniker? Då kan programmet Digital humaniora vara något för dig!

Utbildningen ger dig kompetens för att kunna använda datorstödda forskningsmetoder och digitalisera text och bild. Ett användningsområde för dessa kunskaper är att till exempel kunna göra kulturarvsmaterial digitalt tillgängligt samtidigt som du har den kritiska förmåga som behövs för att ställa de viktiga frågorna. Vi använder den traditionella humanistiska kompetensen i förhållande till ny teknik och dess användning. Du får öva dig i att anlägga kritiska perspektiv och tänka kring humanioras relation till historia, samtid och framtid på nyskapande sätt. Inom digital humaniora kan du arbeta med allt från medeltida texter till sociala medier.

Genom att vidareutbilda dig inom Digital humaniora kommer du exempelvis att kunna arbeta såväl inom forskning som inom kulturarvs-eller digitaliseringssektorn. Du kan också arbeta med olika former av kulturförmedling och kunskapsproduktion som innebär användande av digitala tekniker. Din kompetens kommer att vara attraktiv för många olika branscher och du kommer att bli utbildad för både forsknings- och utvecklingsarbete för en såväl nationell som internationell arbetsmarknad.

Utbildningen består av ett antal tvärvetenskapliga kurser under termin 1 och 2 som ger ämnesmässig bredd och förmåga att arbeta i mångvetenskapliga projekt. Under termin 3 finns genom valbara kurser och fältkurs möjlighet att spetsa utbildningen mot ett valt verksamhets- eller forskningsområde, om så önskas i anslutning till studentens tidigare kandidatämne. Programmet varvar teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning. Du läser ämnesövergripande kurser i kontakt med kulturarvs- och digitaliseringssektorn och får ta del av gästföreläsningar och göra studiebesök. Du har också möjlighet att göra ett fältarbete inom programmet och det avslutande masterexamensarbetet kan antingen utformas som en traditionell akademisk uppsats, som en artikel eller en digital resurs.

Vill du veta mer om programmets upplägg, se utbildningsplan m.m. läs mer här https://lir.gu.se/utbildning/avancerad-niva/digital-humaniora--masterprogram

Programmet startar varannan, jämn höst.

Så ansöker du

Kandidatexamen inom något humanistiskt ämne om 180 hp vilken inbegriper ett självständigt arbete om minst 15 hp. Även studenter med kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne kan söka utbildningen och antas efter kvalitetsbedömning av kandidatexamensarbete eller motsvarande.Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) till dh-master@lir.gu.se för en individuell kvalitetsbedömning senast sista kompletteringsdag. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga.Behöriga är också studenter som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Examen & Intyg

Masterexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Digital humaniora, masterprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Digital humaniora, masterprogram från Göteborgs universitet - Humanistiska fakulteten, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.