Visa studentum.se som: Mobil

Biologi, Masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Göteborg
Sista ansökan: 2022-04-18
Antagningshistorik

Videoreportage

Om utbildningen

Vill du vara med och arbeta med de stora globala utmaningarna som klimatförändringar, förvaltning av våra naturresurser och möjligheter att försörja en växande befolkning med hållbar och näringsriktig mat? Då skall du läsa vår nya masterutbildning i biologi där de tre starkt forskningsanknutna profilområdena ekofysiologi, evolutionär biologi och naturvårdsbiologi ger dig en ökad kompetens och konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Arbetsområden

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Exempel på arbetsplatserdär biologer som utbildats vid Göteborgs Universitet arbetar är: Länsstyrelsen, Kommuner, Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Universeum, Astra Zeneca och andra bioteknik-, livsmedelsteknik- och läkemedelsföretag.  Läs mer på biologisidan om arbete och karriär!

Det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands och inom programmet finns det goda chanser till utbytesstudier.

Innehåll

Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom främst ett av profilområdena ekofysiologi, evolutionär biologi eller naturvårdsbiologi. Varje profilområde innehåller rekommenderade kurser men du kan också bredda dina studier genom att välja valfria fördjupningskurser i biologi eller kurser från andra ämnesområden.

Rekommenderade kurser

Varje profilområde inleds med en eller två introduktionskurser som brett introducerar ämnesområdet och därefter följer en serie rekommenderade kurser. Det andra året rekommenderas ett examensarbete på 60 hp, men möjlighet finns att göra examensarbete på 30 eller 45 hp i kombination med flera kurser.

Ekofysiologi

HT period 1: Globala förändringar, problem, analys, åtgärder (ES2613, 7,5 hp) och En introduktion till ekofysiologi (BIO408, 7,5 hp)

HT period 2: Marina djur-Jämförande fysiologi och tillämpningar inom vattenbruk (BIO484, 15 hp)

VT period 1: Zoologisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO560, 15 hp)

VT period 2: Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO506, 15 hp)

Evolutionär biologi

HT period 1: Evolutionär ekologi, BIO426

HT period 2: Bevarandebiologi och populationsgenetik (BIO418, 15 hp)

VT period 1: Bioinformatik och funktionsgenomik (BIO210, 15 hp) eller Beteendebiologi (BIO209, 15 hp)

VT period 2: Evolutionär genomik (BIO442, 15 hp)

Naturvårdsbiologi

HT period 1: Naturvård, förvaltning och skötsel (BIO499, 15 hp)

HT period 2: Bevarandebiologi och populationsgenetik (BIO418, 15 hp)

VT period 1: Tillämpad miljörätt (ES2610, 15 hp)

VT period 2: Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer (BIO471, 15 hp) eller Ekologi och fiskevård i rinnande vatten (BIO566, 15 hp)

Så ansöker du

Kandidatexamen (180 hp) inom biologi, miljövetenskap eller marina vetenskaper, inom vilken det ingår motsvarande minst 60 hp i biologi, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.