Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Biodiversitet och systematik handlar om den artrikedom och mångfald av organismer som finns på vår planet och hur de är besläktade med varandra. Vi har inte upptäckt och beskrivit alla existerande arter och bland de organismer vetenskapen känner till är klassificeringen fortfarande oklar. Med de nya molekylära verktyg som finns till buds och som håller på att utvecklas tillsammans med mer klassiska morfologiska och anatomiska observationer kommer nya arter att kunna identifieras och deras släktskap till andra organismer utforskas. Om du väljer att gå detta program kommer du att få den systematiska och taxonomiska expertis som behövs i vårt samhälle för att kunna bidra till att motverka till den pågående utarmingen av biologisk mångfald.

Det nordiska masterprogrammet i biodiversitet och systematik ger dig en intellektuellt utmanande inlärningsmiljö där du har tillgång till ett brett utbud av kurser. Kurserna erbjuds gemensamt av de nio nordiska universitet som ingår i nätverket och du kommer att ingå i en forskargrupp vid det universitet där du gör ditt examensarbete.

Arbetsområden

Programmet riktar sig till studenter som är intresserade av en karriär som naturvårdshandläggare (offentlig administratör eller privat konsult), tjänsteman vid statliga myndigheter (Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald, osv ) eller icke-statliga organisationer (Världsnaturfonden, naturvårdsorganisationer, osv ), eller vill göra akademisk karriär som intendent på ett museum eller som universitetsforskare.

Innehåll

Masterprogrammet i biodiversitet och systematik har fyra huvudkomponenter:

1) Artkunskap, 2) Systematisk kunskap, 3) Teoretiskt kunnande, och 4) Praktiska färdigheter. För att uppfylla examenskravet ska du ha godkänt på minst en kurs från respektive huvudkomponent.

Programmet inleds med två obligatoriska kurser BIO401 Alfataxonomiska principer, 5 hp samt 1BG393 Allmän och molekylär systematik 10 hp. Eftersom många universitet är inblandade i undervisningen kommer de flesta av kurserna ges som distanskurser där det ingår kortare/längre obligatoriska moment på plats vid värduniversitetet eller vid en fältstation. Du bör söka programmet vid det universitet där du planerar göra ditt examensarbete eftersom examensarbetet kommer vara utsträckt över en längre tid parallellt med övrig undervisning och det är bra att vara stationerad där du har tillgång till handledare och arbetsmaterial för ditt arbete. Du hittar mer information om de ingående kurserna på programmets hemsida www.nabismaster.org.

När du har avslutat utbildningen kommer du att:

- ha skaffat dig en bra överblick av artrikedomen på vår planet och hur arterna är besläktade med varandra,

- ha skaffat dig specifika kunskaper hur man identifierar arter inom en organismgrupp så att du kan inventera arter och livsmiljöer för den gruppen,

- vara förtrogen med hur man vetenskapligt namnsätter arter,

- kunna beskriva de evolutionära mekanismer som leder till artbildning och redogöra för artbegreppet,

- i praktiken kunna producera och bedöma molekylär systematisk information,

- förstå betydelsen av den biologiska mångfalden i ett globalt perspektiv och de etiska och ekonomiska aspekterna på bevarande av mångfalden av arter,

- ha praktiserat hur man förmedlar vetenskaplig information till såväl andra verksamma inom universitetsvärlden som till en intresserad allmänhet.

Examen

Programmet leder till en Naturvetenskaplig masterexamen inom biologi med inriktning mot biodiversitet och systematik. Examen kommer att uppnås efter att du har uppfyllt kraven på 120 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå i biologi inklusive ett examensarbete om minst 30 hp. En masterexamen får innehålla högst 30 högskolepoäng från grundnivå.

Så ansöker du

University studies of at least three full years, equal to a Bachelor's degree in Science in Biology. All credits in the degree need to be from an accredited university. The applicant's university education must also include a thesis, term paper or equivalent proof of proficiency in academic writing. English 6/English B or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights