Visa studentum.se som: Mobil

Träffa och chatta med skolor live på Digitala utbildningsmässan den 7 oktober! Anmäl dig nu 🎓✨

Bebyggelseantikvariskt program

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Antagningshistorik

Videoreportage

Bebyggelseantikvariskt program

Studieort: Göteborg

Det bebyggelseantikvariska programmet ger teoretiska och yrkesförberedande kunskaper om kulturvårdande hantering av kulturmiljöer i städer och på landsbygd, om byggnader, landskap och kulturarvsfrågor. Utbildningen är tvärvetenskaplig och yrkesinriktad och ger dig gedigen antikvarisk kompetens.

Om utbildningen
Kurserna är dels programövergripande, där du samarbetar med studenter på övriga program vid institutionen, dels programspecifika. De senare är tvärvetenskapliga och indelade i tre teman: - arkitektur- och bebyggelsehistoria, - professionsområdet med avseende på yrkesroll, fysisk planering och lagstiftning med mera och - redskap och tillämpning utifrån antikvarisk metodik och teori.

Du får kunskaper i olika tiders arkitekturstilar och byggnadstekniker, om landsbygdens och stadsbebyggelsens utveckling och hur den byggda miljön hör samman med samhällsförändringarna i tid och rum. Du kommer att få träning i att undersöka byggnader och miljöer utifrån olika källmaterial liksom att få studera olika former av bevarandestrategier och vårdinsatser. Du kommer också att genom praktiskt arbete tränas i fysiska planeringsprocesser samt att reflektera över hur kulturarv skapas, definieras och används i olika sociokulturella sammanhang.
 

Arbetsområden
Många yrkesverksamma bebyggelseantikvarier arbetar på kommuner, museer och länsstyrelser men är i lika hög grad verksam på arkitekt- och konsultföretag eller som egen företagare. Till arbetsuppgifterna hör antikvarisk rådgivning, att ta fram kulturhistoriska kunskaps-, planerings- och beslutsunderlag för samhällsplanering samt för kulturmiljö- och byggnadsvård. I möjliga arbetsuppgifter ligger också att skriva informationsmaterial, att ge råd och delta i olika planeringsprocesser, och generellt bidra till en uthållig samhällsutveckling där historiska förutsättningar ses som resurser.

Innehåll
Under det första läsåret studeras allmän kulturhistoria, arkitektur- och bebyggelsehistoria, lagstiftning och källmaterial, det vill säga grunderna för bebyggelsehistoria och professionsfältet. Här ingår även olika praktiska övningar där du undersöker, dokumenterar och analysera byggnader, bebyggelse och landskap.

Under det andra läsåret studeras nyare tiders arkitektur och samhällsplanering. Du får också möta och använda kulturvårdens teoribildning och metoder för bebyggelsehistoria. Du får praktiskt använda den antikvariska metodiken i en antikvarisk förundersökning, i en byggnadsundersökning med tillståndsanalyser och i en rumslig analys. Dina kunskaper får du även omsätta i en egen bebyggelsehistorisk uppsats.

Det tredje läsåret ägnas åt kulturmiljöplanering bland annat genom ett antikvariskt projektarbete tillsammans med yrkesverksamma antikvarier. Yrkesrollen diskuteras och du förbereder ditt examensarbete genom fördjupade studier i vetenskaplig teori och metod. Programmet avslutas med en praktikperiod inom kulturarvssektorn följt av ett självständigt examensarbete.

Fortsatta studier
Kandidatexamen i kulturvård ligger till grund för institutionens masterprogram där du fördjupar dina kunskaper om vård, värdering och utveckling av det materiella kulturarvet. Masterprogrammet förbereder dig även för studier på forskarnivå i kulturvård.

Examen      

Bebyggelseantikvarisk program leder till kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet.

 

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.