Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Applied Data Science masterprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Utbildningsspråk är engelska för hela utbildningen.

Big Data intar en central plats inom alla områden näringsliv, offentlig verksamhet, life sciences, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Efterfrågan på personer med kunskap om hur man bearbetar och analyserar stora datamängder ökar stadigt. Programmet ges på heltid, på campus, och består av kurser i tillämpad data science och relaterade ämnen. Kurserna som ingår bidrar separat och tillsammans till att utveckla dina förmågor och färdigheter inom området.

Data science handlar om att utvinna användbar information ur stora datamängder. Det är ett område som har vuxit snabbt de senaste åren till följd av en ökande tillgång till stora datamängder och de möjligheter och utmaningar som de skapar. Centrala ämnen inom data science är data mining, maskininlärning, databaser och även tillämpning av data sciencemetoder inom naturvetenskap, life sciences, näringsliv, humaniora och samhällsvetenskap samt inom industri och samhälle.

Utbildning i att hantera och analysera stora datamängder

Data science har stor inverkan på industrin. Att kunna hantera och analysera stora datamängder är helt avgörande för vissa verksamheter, och även för andra kan det ge konkurrensfördelar att kunna utvinna information ur till exempel kunddata. Det betyder att personer med kunskap och färdigheter inom data science är efterfrågade, såväl i Göteborg och Sverige som internationellt. Samtidigt blir dataintensiva upptäckter allt viktigare inom många forskningsområden, forskare behöver därför kunna hantera och analysera stora datamängder.

Vi välkomnar studenter med olika studiebakgrund

Masterprogrammet i Applied Data Science har utformats för att vara tillgängligt för studenter med kandidatexamen från vitt skilda områden. En masterutbildning i tillämpad data science kommer att gynna studenter med olika studiebakgrund, som inser att färdigheter i att arbeta effektivt med stora datamängder kan ha stor betydelse för deras framtida karriär.

Viss erfarenhet av programmering krävs, eftersom utbildningen bygger på det. Programmet ger dig  en överblick över de tekniker och metoder som är relevanta för data science, en bild av hur de kan användas, och praktiska färdigheter för att tillämpa dem.

Undervisningen

Applied data science är tvärvetenskaplig till sin natur, och programmet är utformat för att du ska kunna skapa din egen profil genom valbara kurser. Du kan välja kurser inom områden där data science-metoder kan tillämpas, eller kurser inom områden där det finns teknologi och metoder som kompletterar dem som introducerats i programmets obligatoriska kurser. Vi föreslår att du kompletterar de obligatoriska kurserna med valfria avancerade kurser inom området för din kandidatexamen.

I det tvååriga programmet ingår följande obligatoriska kurser som bygger en stabil grund inom data science:

  • Introduktion till Data Science
  • Python for data scientists
  • Tillämpat matematiskt tänkande
  • Statistiska metoder för Data Science
  • Tillämpad maskininlärning
  • Tekniker för storskalig data
  • Forskningsmetoder för Data Science
  • Masteruppsats i Data Science

Efter studierna

Efter avklarade studier har du en filosofie masterexamen med huvudområdet Data Science.

Under utbildningen får du avancerade kunskaper i applied data science, och när du fullbordat programmet kommer du att kunna påbörja en karriär som specialist inom industrin eller fortsätta med forskning inom akademin.

Du kommer att vara redo att arbeta med Big Data i din framtida karriär. Du lär dig olika metoder inom data science, hur man tillämpar dem och vilka fördelar och nackdelar som finns med olika tekniker. Du kommer att ha kunskaper och färdigheter som behövs för att möta utmaningar och möjligheter som dyker upp i och med att stora datamängder blir mer och mer tillgängliga.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp) inklusive ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande. 7,5 hp programmering i ett generellt programmeringsspråk eller motsvarande, och 7,5 hp matematik eller statistik, ej förberedande kurser på högskolenivå eller kurser motsvarande gymnasienivå. Några exempel på generella programmeringsspråk är Python, Java, C, C++, C#. Språk som Matlab, SQL, R och Prolog uppfyller inte kravet. Engelska 6/ Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights