Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Teater

Längd
330 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
330 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

OBS! Denna inriktning gäller teater som förstaämne i kombination med annat ämne. Teater som ett-ämnesinriktning heter Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teater

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildning. Du läser 1-2 skolämnen varvat med praktik samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Inriktningen omfattar 300-330 hp och leder till en ämneslärarexamen på avancerad nivå. Observera att du enbart söker till programmets förstaämne (210 hp) resterande 90 hp i ditt andraämne väljs efter programmets start.

Utbildningen omfattar tre områden:
•    utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
•    ämnesstudier (210-240 hp), fördelade över ett eller två ämnen
•    verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurser som ges inom utbildningsvetenskaplig kärna är framtagna för att du som blivande lärare ska få kunskaper som behövs för ditt kommande yrkesliv. Kurserna behandlar kunskaper som är väsentliga för dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan. De löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis skolans styrdokument, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, forskningsmetodik, bedömning och betygsättning samt skolväsendets historia och organisation.

Ämnesstudier

Din ämneskombination omfattar alltid ett förstaämne om minst 120 hp. Ditt andraämne omfattar 90 hp. När du söker till programmet, söker du också ditt förstaämne. Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. Ämnesstudierna innehåller också ämnesdidaktik och metodik, vilket gör att du får de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden.

Information om val av andraämne

Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. Olika ämnen kräver olika förkunskaper i form av behörigheter. Information om vilka första- och andraämnen som går att kombinera, samt  förkunskapskrav för respektive ämne finns på ämneslärarprogrammets webbsida: https://lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/behorighetskravochamneskombinationer 

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Undervisningsbehörighet

Efter avslutade studier och erhållen examen kan du söka lärarlegitimation. Du får då behörighet att undervisa i gymnasieskolan i de ämnen som ingår i din examen. Mer information om undervisningsbehörighet finns på lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/var-far-du-undervisa

Färdighetsprov

Söker du ämnet Teater ska du göra ett färdighetsprov. Mer information om provet hittar du här: lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen/teater

Mer information om ämnen inom programmet

lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i teater

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights