Visa studentum.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
330 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans

OBS! Denna inriktning gäller dans som förstaämne i kombination med annat ämne. Dans som ett-ämnesinriktning heter Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Dans, ett ämne med fördjupning.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Observera att du enbart söker till programmets förstaämne som totalt omfattar 210 hp, resterande 90 hp i ditt andraämne väljer efter programmets start.

Utbildningen omfattar tre områden:

•    utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
•    ämnesstudier (210-240 hp), fördelade över ett eller två ämnen
•    verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurser som ges inom utbildningsvetenskaplig kärna är framtagna för att du som blivande lärare ska få kunskaper som behövs för ditt kommande yrkesliv. De löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis skolans styrdokument, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, forskningsmetodik, bedömning och betygsättning samt skolväsendets historia och organisation.

Ämnesstudier

Din ämneskombination omfattar alltid ett förstaämne om minst 120 högskolepoäng. Ditt andraämne omfattar 90 högskolepoäng. När du söker till programmet, söker du också ditt förstaämne. Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. Ämnesstudierna innehåller också ämnesdidaktik och metodik, vilket gör att du får de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden.  

Information om val av andraämne

Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. Information om vilka första- och andraämnen som går att kombinera, samt information om förkunskapskrav för respektive ämne finner på ämneslärarprogrammets webbsida: https://lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/behorighetskravochamneskombinationer 

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Undervisningsbehörighet

Efter avslutade studier och erhållen examen kan du söka lärarlegitimation. Du får då behörighet att undervisa i gymnasieskolan i de ämnen som ingår i din examen. Mer information om vilken behörighet att undervisa som du får genom denna examen finns på lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/var-far-du-undervisa

Färdighetsprov

Söker du ämnet Dans ska du göra ett färdighetsprov/antagningsprov. Mer information om provet hittar du här: lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen/dans

Mer information om ämnen inom programmet

lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Godkänt färdighetsprov i dans. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Godkänt färdighetsprov i dans.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.