Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne Matematik

Längd
270 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
270 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 läser du 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Observera att du enbart söker till programmets förstaämne som totalt omfattar 180 hp, resterande 60 hp i ditt andraämne väljer du efter programmets start.

Utbildningen omfattar tre områden:

•    utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
•    ämnesstudier (150 hp), fördelade över ett eller två ämnen
•    verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurser som ges inom utbildningsvetenskaplig kärna är framtagna för att du som blivande lärare ska få kunskaper som behövs för ditt kommande yrkesliv. Kurserna behandlar kunskaper som är väsentliga för dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 7-9. De löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis skolans styrdokument, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, forskningsmetodik, bedömning och betygsättning samt skolväsendets historia och organisation.

Ämnesstudier

Din ämneskombination omfattar alltid ett förstaämne som omfattar minst 90 högskolepoäng. Ditt andraämne omfattar 60 högskolepoäng. När du söker till programmet, söker du också ditt förstaämne. Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. En stor del av din utbildning kommer du alltså att ägna åt dina ämnesstudier. Ämnesstudierna innehåller också ämnesdidaktik och metodik, vilket gör att du får de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden. 

Information om val av andraämne

Ditt andraämne söker du först efter att du har påbörjat dina studier. Olika ämnen kräver olika förkunskaper i form av behörigheter. Information om vilka första- och andraämnen som går att kombinera, samt information om förkunskapskrav för respektive ämne finner du på ämneslärarprogrammets webbsida: lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/behorighetskravochamneskombinationer 

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Undervisningsbehörighet

Efter avslutade studier och erhållen examen kan du söka lärarlegitimation. Du får då behörighet att undervisa i gymnasieskolan i de ämnen som ingår i din examen. Förutsatt att dina ämnen finns som undervisningsämnen i åk 7-9 blir du även behörig att undervisa där. Mer information om vilken behörighet att undervisa som du får genom denna examen finns på lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/var-far-du-undervisa

Mer information om ämnen inom programmet

lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amne

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights