Visa studentum.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
270 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa

Det finns ett stort behov av ämneslärare. Som ämneslärare bidrar du till unga människors utveckling – du blir en viktig del i unga människors liv i en period då de börjar formas till vuxna. På så sätt kommer du att ha en nyckelroll i skapandet av morgondagens samhälle!

Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet har Sveriges bredaste ämneslärarutbildning med totalt 25 ämnen att välja på – allt från hem- och konsumentkunskap och slöjd till moderna språk. Inom programmet läser du ett eller två skolämnen blandat med lärarförberedande kurser och verksamhetsförlagd utbildning på en skola.

Ämnen

Vid Göteborgs universitet kan du läsa följande ämnen: bild, biologi, engelska, franska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teknik och tyska. Vilka ämneskombinationer som ges varierar från år till år. Du väljer dina ämnen när du söker till utbildningen. Eftersom det finns många olika ämneskombinationer medför det att varje kombination har få platser. Sök därför gärna flera ämneskombinationer med de ämnen du är intresserad av. Det kan också vara bra att tänka på att välja ämnen som efterfrågas på arbetsmarknaden. I din kombination ingår tre ämnen.

Utbildningens innehåll

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ämnesstudierna. Du läser tre skolämnen. Ett av ämnena, ditt förstaämne, omfattar 90 hp. I detta ämne gör du din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och dina examensarbeten. Dina ämnesstudier innehåller också ämnesdidaktik och metodik, det vill säga kunskap om hur det du lär dig i ämneskurserna kan omsättas i skolans undervisning. Utbildningen innehåller också mer allmänna kunskaper som är centrala för alla ämneslärare. Innehållet i utbildningen ger dig de pedagogiska verktyg som du behöver för att bli en kompetent lärare.

Du läser kurser inom följande områden:

  • Ämnesstudier
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete
  • Självständigt arbete (examensarbete)

Verksamhetsförlagd utbildning

VFU är en viktig del i utbildningen. Du gör din VFU på en grundskola i ditt huvudämne. Under en lärares handledning får du pröva och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera och genomföra egen undervisning och därmed få viktiga erfarenheter av skolans arbete. Observera att specifika regler och riktlinjer kan finnas under verksamhetsförlagd utbildning gällande exempelvis klädsel.

Arbetsmarknad och undervisningsbehörighet

Bristen på ämneslärare är stor, särskilt 7–9-lärare. Behovet av lärare skiljer sig mellan ämnen och olika delar av landet. Generellt sett är arbetsmarknaden mycket god inom matematik och naturvetenskapliga ämnen, svenska som andraspråk, hem- och konsumentkunskap samt moderna språk.
Du blir behörig att undervisa i årskurs 4–9. I ämnena bild, franska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, slöjd, spanska och tyska blir du även behörig i årskurs 1–3. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i det ämne du har 90 hp i. Du får även behörighet att undervisa i dina ämnen inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå.

Mer information och inspiration om yrket hittar du på: www.lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet
 

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa B, Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 2, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Idrott och hälsa via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.