Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Ransäter
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2020-08-24 - Ransäter
Sista ansökan: 2020-04-01

Kyrkomusikerutbildning

Kyrkomusikerutbildningen leder till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C. Denna examen, som motsvarar den tidigare kantorsexamen, ger dig behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan. Kyrkomusikerutbildningen är även en bra förberedelse för dig som tänker söka till musikhögskolans organistutbildning. Utbildningen är utformad efter de krav som ställs på en kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Du studerar orgel, sång, piano, ensembleledning, barn- och ungdomsmusik, musikteoretiska ämnen samt pedagogik och undervisningsmetodik. Utbildningen kan även kombineras med Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker som också ges vid skolan.

Benämningarna på tjänster och examensnivåer för kyrkomusiker i Svenska kyrkan har reviderats och fr.o.m. 2018 finns tre nivåer, läs mer om dessa på Geijerskolans hemsida.

Skapa egen profil

Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen profil, anpassad efter dina egna intressen och mål. Samarbetet med skolans övriga musikutbildningar ger många möjligheter till exempelvis ensemblespel. Du har bra övningsmöjligheter på skolan. Övningsrummen är tillgängliga dygnet runt och du har tillgång till bland annat fem tvåmanualiga orglar och två enmanualiga.

Information om orglarna som används i undervisningen

Möjlighet till förberedande år

Erfarenheten visar att många behöver utveckla sina kunskaper, oftast i orgelspel, innan de kan antas till kyrkomusikerutbildningen. På Geijerskolans förberedande kyrkomusikerutbildning kan du förbereda dig för kyrkomusikerutbildningens antagningsprov. Där studerar du orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning och kan även påbörja vissa av kyrkomusikerutbildningens ämnen.

Om du redan har en musikutbildning…

Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna aktuella kurser från denna när du tar kyrkomusikerexamen. Du som har en sådan utbildning, och tillräckliga förkunskaper i övrigt, kan ofta klara de musikaliska delarna av kyrkomusikerutbildningen på 3-4 terminers halvtidsstudier vid skolan.
Därutöver tillkommer den pastoralteologiska utbildningen som kan läsas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller integreras i musikutbildningen på Geijerskolan. Klicka här för exempel på kursutformning för elever med utbildning från musikhögskola. Exempel kan även rekvireras från skolan.

Utbildning på deltid och/eller distans

Du kan även läsa kyrkomusikerutbildningen på deltid och/eller distans. Vi kan erbjuda olika lösningar, beroende på dina behov och önskemål. Klicka här för mer information. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Förkunskaper

För att bli antagen till kyrkomusikerutbildningen skall du ha följande förkunskaper:

 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
 • Tillräckliga förkunskaper i orgel, piano, sång och musikteori för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsprov kyrkomusikerutbildning

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven tisdagen den 7 april på Geijerskolan i Ransäter, onsdagen den 8 april i Stockholm, eller måndagen den 21 april på Geijerskolan. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Liturgiskt orgelspel

Du ska spela upp två koraler som du själv valt och förberett. Dessutom får du spela 1-2 koraler som väljs av nämnden vid provtillfället.

Solistiskt orgelspel

Du skall spela upp två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt. Dessutom ingår ett a vista-stycke.

Piano

Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Sång

Du skall läsa en text som du själv valt och förberett samt sjunga en sång.
Dessutom ingår a vista-prov.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör.
Klicka här för exempel på prov i musik- och satslära.

För att öppna exempel på proven som pdf-fil (öppnas i nytt fönster eller ny flik),
klicka här för gehörsprov eller klicka här för prov i musik- och satslära.

Målsättning för kyrkomusikerutbildning på Geijerskolan

Deltagaren skall efter kursen och efter att dessutom genomgått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker och de stiftsförlagda utbildningsmomenten erhålla Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C

För mer information om Kyrkomusikerutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet
3-årigt gymnasium eller motsvarande och tillräckliga förkunskaper i orgel, piano, sång och musikteori samt antagningsprov.
Antagningen sker med ledning av antagningsprov. Antagningsproven tar en dag.  

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Liturgiskt orgelspel

Du ska spela upp två koraler som du själv valt och förberett. Dessutom får du spela 1-2 koraler som väljs av nämnden vid provtillfället.

Solistiskt orgelspel

Du skall spela upp två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt. Dessutom ingår ett a vista-stycke.

Piano

Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Sång

Du skall läsa en text som du själv valt och förberett samt sjunga en sång. Dessutom ingår a vista-prov.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Möjlighet till förberedande år

Erfarenheten visar att många behöver utveckla sina kunskaper, oftast i orgelspel, innan de kan antas till kantorsutbildningen. På Geijerskolans förberedande kyrkomusikerutbildning kan du förbereda dig för kyrkomusikerutbildningens antagningsprov. Där studerar du orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning och kan även påbörja vissa av kantorsutbildningens ämnen.

Om du redan har en musikutbildning: Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna dina kunskaper när du tar kantorsexamen. Du som har en sådan utbildning, och tillräckliga förkunskaper i övrigt, kan ofta klara de musikaliska delarna av kyrkomusikerutbildningen på tre eller fyra terminers studier på halvtid vid skolan. Därutöver tillkommer den pastoralteologiska utbildningen som kan läsas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller integreras i musikundervisningen på Geijerskolan.

Ämnen i kantorsutbildningen

 • Liturgiskt orgelspel
 • Solistiskt orgelspel
 • Ensembleledning vuxenkör
 • Ensembleledning barn- och ungdomskör
 • Sång
 • Klassiskt pianospel
 • Brukspiano
 • Musiklära
 • Gehör
 • Satslära
 • Musikhistoria
 • Pedagogik och undervisningsmetodik
 • Orgelkunskap
 • Teologi och gudstjänst *)
 • Praktik
 • Administration

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Examen & Intyg

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå A, B eller C.

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter Facebook

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
En materialavgift tillkommer på 800kr/termin.

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter

Studera allt från musik till högskoleförberedande ämnen

Välkommen till Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter Vill du gå på en skola för människor med olika livserfarenheter och livsplaner? Då är Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter helt rätt för dig. Geijerskolan grundades 1952. Huvudman är Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter. Skolan ligger...


Läs mer om Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kyrkomusikerutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter

Geijerskolan
684 93 Ransäter

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Ingrid Litborn
(5)
Geijerskolans kantorsutbildning har gett mig en gedigen och omfattande utbildning för kyrkomusikertjänst. Lärarna är skickliga och har höga förväntningar på resultat. Det är en trivsam anda på skolan, god mat, vacker miljö och kärleksfull gemenskap. Jag har verkligen stortrivts och stimulerats till goda studieresultat under hela utbildningstiden...
Visa mer
Beställ information

För att få mer information om Kyrkomusikerutbildning via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,6)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner