Visa studentum.se som: Mobil

Medicinsk sekreterare

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter
Stockholm Sista ansökan
januari 2022 
2021-11-10
januari 2023 
Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare

Din framtid som medicinsk sekreterare

Efter fyra terminers heltidsstudier har du de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare på till exempel ett sjukhus, en vårdcentral inom företagshälsovården eller ett läkemedelsföretag. Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande beroende på var du kommer att arbeta. Du kommer att fungera som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal och använda dig av en hög servicegrad, lyhördhet, initiativförmåga, flexibilitet och sist men inte minst noggrannhet.

Goda framtidsutsikter

Hälso- och sjukvården befinner sig för närvarande i en förändringsprocess där behovet av administrativ personal med modern utbildning kommer att vara stort. För att avlasta vårdpersonalen får de medicinska sekreterarna ta ett allt större ansvar för administrativa uppgifter inom sjukvården och efterfrågan ökar kontinuerligt. Med din utbildning och den praktiska erfarenhet du får under LIA-perioderna bedöms dina framtidsutsikter som mycket goda.

Allt du behöver

Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier varav en fjärdedel består av Lärande I Arbete (LIA), på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. För att du ska vara väl förberedd för de varierande arbetsuppgifter som väntar innehåller kursutbudet allt från anatomi och sjukdomslära till ekonomi och kommunikation. Utbildningen genomförs i nära samarbete med både den offentliga och den privata vårdsektorn, som medverkar genom diverse gästföreläsningar och studiebesök.

För mer information om Medicinsk sekreterare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet:

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt) 
Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

 • Svenska/svenska som andra språk B/2
 • Svenska/svenska som andra språk 3
 • Engelska B/6


Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer på MYHs hemsida.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Medicinsk sekreterare.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Kursöversikt

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en vecka med heltidsstudier.

 • Administrativ IT 20 p
 • Anatomi och sjukdomslära 35 p
 • Arbetspsykologi/Organisation och Ledarskap 15 p
 • Ekonomi 10 p
 • Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem 30 p
 • Juridik- och administration 10 p
 • Kommunikation och bemötande 10 p
 • Svenska skrivregler 20 p
 • Lärande I Arbete (LIA) 100 p (30 p + 35 p + 35 p)
 • Medicinsk dokumentation 60 p
 • Medicinsk terminologi 35 p
 • Professional English 20 p
 • E-hälsa 10 p
 • Examensarbete 25 p

Det är också viktigt att du i din roll som Medicinsk sekreterare behärskar Officeprogammt. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Word, Excel och PowerPoint. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

LIA

Möte med verkligheten

En fjärdedel av utbildningens fyra terminer utgörs av Lärande I Arbete (LIA), på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården.

LIA är ett centralt inslag i din utbildning. Det är här du får den praktiska erfarenheten, det är här du har möjlighet att prova dina kunskaper i verkligheten och det är här du knyter viktiga kontakter inför din kommande karriär.

Vad innehåller LIA-perioden?

Praktiken är uppdelad på tre perioder och genomförs på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården inom offentlig eller privat sektor. LIA-periodens utformning är helt beroende av var du gör din LIA. Vanligtvis gör du LIA på ett större sjukhus i Stockholmsområdet eller i andra närliggande städer. Vi förmedlar LIA-platserna i Stockholms län via våra samarbetspartners, men det är inget som hindrar att du själv ordnar din egen LIA-plats ifall du vill göra din LIA på annan ort.

Samarbeten

Samarbeten med näringsliv och högskola

Samspelet mellan teori och praktik är centralt för alla våra utbildningar. Ledningsgruppen som ansvarar för utformningen av din utbildning består därför av representanter från både näringslivet och den akademiska världen. Självklart lyssnar vi även på våra studenter och varje utbildning har två studentrepresentanter i ledningsgruppen.

I ledningsgruppen för Medicinsk sekreterare sitter representanter från  Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund, Stockholms läns landsting, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Primärvården, Stockholms universitet samt en studentrepresentant.

Ledningsgruppen medverkar aktivt i utbildningen bland annat genom besök i kursgruppen samt genom gästföreläsningar och studiebesök. Examensarbetet genomförs på Stockholms Universitet.

Kostnader

YH-utbildningen Medicinsk sekreterare är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk sekreterare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
www.schartau.se

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 33 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Medicinsk sekreterare från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter: