Visa studentum.se som: Mobil

Säkerhetsskydd

Företagsuniversitetet
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans
9 veckor
Deltid
Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd - Kort YH-utbildning på distans!

Den här distansutbildningen på totalt 9 veckor med en till två lärarledda dagar och en till två självstudiedagar varannan vecka, sker på deltid och kan enkelt kombineras med heltidsarbete. Den riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Den är upplagd för att flexibelt kunna anpassas till den aktuella målgruppen genom att kombinera allmän teori med praktiska övningar. Inslag av gruppdiskussioner bidrar till en hög grad av erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring inom gruppen.

Omfattning

Säkerhetsskydd (15 yh-poäng)
- start 2 november, därefter 3, 9, 10 16, 23 och 30 november samt 7 december.
- distansutbildning på deltid
- utbildningen pågår i 9 veckor med 1-2 lärarledda dagar och 1-2 självstudiedagar varannan vecka.

För mer information om Säkerhetsskydd, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

Yrkeserfarenhet om minst ett (1) år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två (2) år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå

Studieplan

Denna utbildning i säkerhetsskydd består av fem delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med säkerhetsskydd.

1.    INTRODUKTION TILL SÄKERHETSSKYDD (1 YH-POÄNG)

Delkursen ger de studerande en grundförståelse för begreppet säkerhetsskydd och hur det förhåller sig till övrigt säkerhetsarbete. Delkursen omfattar bl.a.
•    Begrepp och definitioner
•    Hotbild
•    Lagar, förordningar och föreskrifter
•    Upphandling och kravställning genom säkerhetsskyddsavtal
Genom denna teoretiska delkurs höjs medvetenheten kring vad säkerhetsskydd innebär, hur det styrs och hur man vid behov kan upphandla och kravställa säkerhetsskyddstjänster.

2.    SÄKERHETSSKYDDSPLANERING (5 YH-POÄNG)

Delkursen bygger på de studerandes kunskap inom området genom att bl.a. omfatta
•    Verksamhetsanalys
•    Säkerhetsskyddsanalys
•    Säkerhetsskyddsplan
•    Säkerhetsskyddsinstruktion
•    Incidenthantering

Genom denna mer praktiska delkurs erhålls en förmåga att arbeta systematiskt med säkerhetsskydd genom att analysera vad som ska skyddas, mot vad och av vem, samt därtill kunna skriva instruktioner för berörda medarbetare. Delkursen ger också kunskap kring incidenthantering. Yrkesverksamma studenter kan med fördel utveckla sin egen organisations dokumentation, medan andra får ett fiktivt case att utgå ifrån.

3.    PERSONALSÄKERHET (3 YH-POÄNG)

Delkursen ger de studerande kompetens att arbeta aktivt med personalsäkerhet genom att bl.a. omfatta
•    Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll
•    Tystnadsplikt och sekretessförbindelse
•    Inplacering i säkerhetsklass och registerkontroll
•    Utbildning och övning

Delkursen är teoretisk med praktiska inslag. Den utgår från myndigheters vägledningar inom området. Här omfattas hela spektrumet innan, under och efter anställning. Studenterna får bl.a. i uppgift att t.ex. bedriva egen personresearch eller att utforma en kortare utbildning inom säkerhetsområdet som ska presenteras för övriga gruppen.

4.    FYSISK SÄKERHET (3 YH-POÄNG)

Delkursen ger de studerande kompetens att arbeta aktivt med fysisk säkerhet genom att bl.a. omfatta
•    Säkerhetskänslig verksamhet
•    Behörighetsprincipen
•    Access, tillträdesbegränsningar och besökshantering
•    Skydd mot skadlig inverkan
•    Skyddsobjekt och skyddslagen

Delkursen är teoretisk och utgår från myndigheters vägledningar inom området. Här omfattas säkerhetsskyddsåtgärder av upptäckande, försvårande och hanterande karaktär.

5.    INFORMATIONSSÄKERHET (3 YH-POÄNG)

Delkursen ger de studerande kompetens att arbeta aktivt med informationssäkerhet genom att bl.a. omfatta
•    Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
•    Säkerhetsskyddsbedömning
•    Informationssystem (utveckling, drift och underhåll)
•    Klassificeringsguide

Delkursen är teoretisk med praktiska inslag och utgår från myndigheters vägledningar inom området. Här ges en inblick i administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som syftar till att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Utbildningen varvar teori med praktik och innehåller flertalet diskussionsmoment för att stimulera erfarenhetsutbyte och egna reflektioner.

Kunskaper

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM/I

  • hotbild, lagar och krav som styr säkerhetsskyddsområdet
  • metodik och arbetssätt att arbeta med säkerhetsskydd

UTBILDNINGEN GER FÄRDIGHETER I ATT

  • systematiskt arbete med de tre säkerhetsskyddsområdena personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet
  • praktiska moment såsom verksamhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys, -plan och -instruktion

UTBILDNINGEN GER KOMPETENSER FÖR ATT

  • utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att aktivt kunna bidra till sin organisations uppbyggnad och efterlevnad av säkerhetsskyddskraven
  • implementera säkerhetsskydd i interna processer

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder fortbildning i fyra olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar, konferenser samt YH-utbildningar.  Företagsuniversitetet genomför de flesta öppna kurserna i sina egna fräscha och funktionella lokaler i Globen City i Stockholm, men även i Göteborg och Malmö. Utbildning är en investering...


Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Säkerhetsskydd

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Företagsuniversitetet

Arenavägen 61
121 27 Stockholm Globen


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Säkerhetsskydd från Företagsuniversitetet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: