Visa studentum.se som: Mobil

Säker upphandling av digitalisering och IT-lösningar

Företagsuniversitetet
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Heltid/deltid
Distans
Startdatum: 2021-11-08 09:00 - Distans
Sista ansökan: 2021-10-08
SÄKER UPPHANDLING AV DIGITALISERING OCH IT-LÖSNINGAR

Säker upphandling av digitalisering och IT-lösningar

SÄKER UPPHANDLING AV DIGITALISERING OCH IT-LÖSNINGAR

Den här utbildningen tar upp vad som är viktigt för alla inblandade parter att känna till för att kunna upphandla digitala lösningar med hänsyn taget till juridik, informationssäkerhet och i tillämpliga fall säkerhetsskydd. De som är inblandade i en lyckad systemutveckling är IT/drift, juridik/upphandling samt beställar- och systemansvariga.

Genom att utbildningen sker på deltid och distans är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomförs på distans under 12 veckor, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Utbildningsområde:

Ekonomi, administration och försäljning

Omfattning:

15 Yh-poäng (12 veckor)

Studietakt:

Utbildningen är helt på distans. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen pågår i totalt 3 månader med ett upplägg per månad på 2 lärarledda utbildningsdagar (måndag och tisdag) samt 3 självstudiedagar.

Plats:

Stockholm/distans via Zoom

Behörighet:

Yrkeserfarenhet om minst tre (3) år från arbete på heltid som beställare eller leverantör av IT-tjänster. 

KURSER

1. Informationssäkerhet ur ett upphandlingsperspektiv 5p
Kursen ger de studerande kunskap inom, och en grundläggande förståelse för, de krav och de rekommendationer som ställs på informationssäkerhet vid upphandling av IT-lösningar. Delkursens fokus ligger på vikten av samarbete och kommunikation mellan systemägare, beställare, IT-funktion, upphandlingsansvarig och leverantörer
genom hela processen.

Delkursen omfattar:
• Allmänt om informationssäkerhet
• Allmänt om risk- och sårbarhetsanalyser
• Informationssäkerhet enligt den internationella standarden
ISO 27000 och utifrån Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) rekommendationer

2. Juridik ur ett upphandlingsperspektiv 5p
Kursen ger de studerande kunskap inom, och en grundläggande förståelse
för, den legala aspekten vid upphandling av IT-lösningar. Här får de studerande kännedom om gällande lagar, förordningar och andra krav som kan vara tillämpliga vid upphandlingar av IT-lösningar. Delkursen visar skillnader och likheter beroende
på om det är en privat eller en offentlig aktör, och går även igenom grunderna i offentlig upphandling. Delkursen går även övergripande igenom säkerhetsskydds-lagstiftningens krav på informationssäkerhet vid så kallad "säkerhetsskyddad
upphandling med säkerhetsskyddsavtal" (SUA).

Delkursen omfattar:
• Allmänt om lagar, förordningar och andra krav vid upphandling av IT med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
• Skillnad/Likheter vid upphandling inom privat respektive offentlig sektor
• Jäv och sekretess vid upphandlingar
• För- och nackdelar kring egen drift kontra outsourcing av IT
• Utformning av allmänna villkor och andra avtalshandlingar
• Internationell lagstiftnings påverkan vid t.ex. outsourcing och köp av program-/hårdvaror
• Kraven enligt den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen i
allmänhet och utifrån SUA i synnerhet

3. Upphandling av IT-lösningar 5p
Kursen ger de studerande kunskap inom, och en grundläggande förståelse för, de krav och de rekommendationer som ställs på upphandling av IT-lösningar oavsett om det handlar om mjukvara, hårdvara eller konsultstöd. I delkursen får de studerande lära sig hur de kan arbeta utifrån en projektmodell för att tydliggöra
upphandlingens faser från behov till implementering, och att därefter ordna en säker överlämning till en drift- och förvaltningsorganisation.

Delkursen omfattar:
• Allmänt om upphandlingar och dess faser
• Tillämplig projektmodell (inkl. budgetering och tidsplan)
• Utformning av upphandlingsorganisation
• Identifiering, analys och formulering av verksamhetens ITbehov
• Framtagning av upphandlingsunderlag inkl. Service Level Agreement (SLA)
• Genomförande av upphandling
• Överlämning till drift och förvaltning

För mer information om Säker upphandling av digitalisering och IT-lösningar, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder fortbildning i fyra olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar, konferenser samt YH-utbildningar.  Företagsuniversitetet genomför de flesta öppna kurserna i sina nya fräscha och funktionella lokaler i Posthuset 7A i Stockholm, men även i Göteborg. Utbildning är en investering för framtiden,...


Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Säker upphandling av digitalisering och IT-lösningar

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Företagsuniversitetet

Arenavägen 61
121 27 Stockholm Globen


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Säker upphandling av digitalisering och IT-lösningar från Företagsuniversitetet, fyll i följande uppgifter: