Visa studentum.se som: Mobil

BA (Hons) International Business Management – 1 year full-time (Top-up)

Företagsekonomiska Institutet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
1 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
9 250 - 11 562,50 GBP inkl. moms
Engelska
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
11 562,50 GBP
2021-01-25

Distans
9 250 GBP
2021-01-25

Videoreportage

BA (Hons) International Business Management – 1 year full-time (Top-up)

FEI och London South Bank University erbjuder en påbyggnadsutbildning som ger den som har en relevant examen från en tvåårig YH-utbildning möjligheten att uppnå universitetsexamen. Denna universitetsexamen – BA (Hons) International Business Management – motsvarar enligt UHR en svensk kandidatexamen.

Bakgrund

FEI i samarbete med London South Bank University erbjuder en unik utbildning för dig som har en kvalificerad YH-examen omfattande minst två års studier eller motsvarande. Utbildningen ger således en ‘top-up’-examen för den som redan har relevanta eftergymnasiala studier som grund.

Denna utbildning erbjuds som ettheltidsprogramvid London South Bank University och samlar då studenter från många olika länder. Nu kan du gå samma utbildning via FEI FLEX – vår marknadsledande modell för nätbaserade studier. Som student är du inskriven vid London South Bank University, vilket innebär samma studie- och examinationskrav som om du hade bedrivit studier på plats i London.

För vem?

Grundkravet är att du ska ha en YH-examen omfattande minst två års studier eller annan tvåårig eftergymnasial utbildning på motsvarande nivå.

För att bäst kunna tillgodogöra dig utbildningen bör din YH-utbildning ha ingått i kategorin ‘ekonomi, administration & försäljning’ eller motsvarande. Vidare är det en fördel om du har arbetslivserfarenhet som har gett dig inblick i, och förståelse för, företagens villkor och hur organisationer fungerar.

Utbildningen genomförs på engelska. Det betyder att du måste ha tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå facklitteratur och kunna producera akademiska rapporter och uppsatser.

London South Bank University

FEI:s samarbetspartnerLondon South Bank Universityär med över 20 000 studenter ett av Londons största universitet. Universitetet, som grundades redan 1893, är statligt och icke vinstdrivande, det är av vikt både när det gäller seriositet och acceptans. LSBU har examinationsrätt upp till doktorsgrad och framstående forskning inom en rad områden.

LSBU utbud är i hög grad utformat i samarbete med näringsliv och arbetsmarknad. Fokus är på employability,det vill säga, att studenter som examinerats från LSBU ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och få en skjuts i karriären. Det är således en profil som väl överensstämmer med de tankar som ligger till grund för yrkeshögskoleutbildning i Sverige.

LSBU placerar sig ofta mycket högt i rankningar avseende ingångslöner efter examen(graduate salaries) och University of the Year for Graduate Employment and prospectsby The Times and The Sunday Times Good University Guide 2018.

LSBU har också ett uttalat fokus på entreprenörskap, många studenter startar eget företag under eller efter sin utbildning. LSBU utsågs i november 2016 tillEntrepreneurial University of the Year vid det prestigefyllda Times Higher Education Awards.

London South Bank University har också fått silver rating for teaching excellence,det näst högsta betyget, i den statliga utvärderingen Government’s Teaching Excellence Framework (TEF).

LSBU är, som många andra stora brittiska universitet, mycket internationellt. Det manifesteras i en varierad studentsammansättning i London samt genom många samarbetsavtal och partnerinstitutioner runt om i världen.

LSBU är mycket centralt beläget, strax söder om Themsen i hjärtat av London.

Samarbetet

FEI har samarbetet med London South Bank University i över 10 år. Samarbetet kännetecknas av en gemensam värdegrund avseende utbildningsfilosofi, kvalitetstänkande och seriositet. Andra samarbetsprojekt inkluderar Masterprogram för svenska chefer.

FEI och LSBU har ingått en överenskommelse som innebär att LSBU tillgodoräknar examina omfattande minst två års studier på relevanta YH- och KY-utbildningar som motsvarande två års studier vid LSBU. Denna överenskommelse har sin grund i ramverketEQF – the European Qualifications Framework. EQF syftar bland annat till till att göra det enklare för medborgarna att studera och söka jobb i de olika medlemsländerna.

Kursledare

FEI och LSBU har rekryterat en kvalificerad lärarkår som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga. Lärarna har sin bakgrund vid olika svenska universitet men samtliga har lång erfarenhet av att undervisa på engelska.

Studieform

Utbildningen genomförs via FEI FLEX. Det innebär att en deltagare vid varje enskilt lektionstillfälle kan välja att närvara i klassrummet på FEI eller medverka i undervisningen online. Läs mer om hurFEI FLEX fungerar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller delkurser (Course modules) som ger breda kunskaper. Tyngdpunkten ligger på företagsekonomi och management. I kurserna behandlas frågeställningar i både operativa och strategiska perspektiv. Examensarbetet (Project & Dissertation) utgör en viktig och omfattande del av utbildningen. Om du väljer att studera på deltid är omfattningen fyra terminer (två år med semester 1 och semester 2).

Course Modules

 • Business Research Methods 10 ECTS
 • Strategic Management & Leadership 10 ECTS
 • Managing & Leading SMEs 10 ECTS
 • Entry Strategies for International Markets 10 ECTS
 • Individual and Organisational Learning and Development 10 ECTS
 • Brand Management 10 ECTS
 • Project & Dissertation 20 ECTS

Total ECTS credits 80

För mer information om BA (Hons) International Business Management – 1 year full-time (Top-up), vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För vem?

Grundkravet är att du ska ha en YH-examen omfattande minst två års studier eller annan tvåårig eftergymnasial utbildning på motsvarande nivå.

För att bäst kunna tillgodogöra dig utbildningen bör din YH-utbildning ha ingått i kategorin ‘ekonomi, administration & försäljning’ eller motsvarande. Vidare är det en fördel om du har arbetslivserfarenhet som har gett dig inblick i, och förståelse för, företagens villkor och hur organisationer fungerar.

Utbildningen genomförs på engelska. Det betyder att du måste ha tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå facklitteratur och kunna producera akademiska rapporter och uppsatser.

Ansökningförfarande

Ansökningsformulär hittar du på skolans hemsida. Ansökan ska göras på engelska. För att kunna få stipendium så måste ansökan vara oss tillhanda innan specifika datum, se ”stipendium” i vänstermenyn för mer information. Examensbevis från YH krävs, detta kan kompletteras i efterhand tillinternational@fei.se. Sista datum för komplettering av examensbevis är 20 augusti. Ansökningar behandlas löpande, och du får besked om preliminär antagning senast 10 dagar efter inkommen komplett ansökan.

Examen & Intyg

Examen

Studierna leder till akademisk examen vid London South Bank University. Examensbeteckningen ärBachelor of Arts (Honours) in International Business Management. Motsvarande examensnivå på svenska är kandidatexamen.

Svensk förankring

Utbildningen i kombination med dina tidigare YH-studier bedöms av Universitets- och högskolerådet (UHR) som motsvarande en svensk kandidatexamen.

Kostnader

Finansieringsalternativ

Det finns flera möjliga sätt att finansiera utbildningen:

Självfinansierad

Om du väljer att betala kursavgiften utan att låna sker betalning i två delar, halvårsvis.

Arbetsgivare

Din arbetsgivare står för kostnaden. I detta fall faktureras avgiften i två delar, halvårsvis, till det företag eller den organisation som du anger i samband med att du antas till utbildningen.

FEI Studielån

Om du är privatperson eller egenföretagare kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån när du har antagits till utbildningen. FEI Studielån är ett annuitetslån, betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för kursstart.

FEI Studielån per månad

36 mån, belopp 98 000 kr*, 2.5 %**  - 2 807 kr
48 mån, belopp 98 000 kr, 2.5 %**    - 2 126 kr
60 mån, belopp 98 000 kr, 2.5 %**    - 1 718 kr

* Förutsätter FEI-stipendium om 10 000 kr , vilket ger utbildningsavgift om cirka 98 000 kr (valutakurs okt 2018)
** 2,5 % aktuell räntesats okt 2018

CSN studiemedel och merkostnadslån

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Då studierna sker på distans (via FEI FLEX) och deltagaren är inskriven vid LSBU i London klassas utbildningen som utlandsstudier. Det innebär att det är möjligt att utöver ordinarie studiemedel även söka merkostnadslån för utbildningsavgiften via CSN. 

Heltidsstudier 40 veckor

Bidrag - 28 480 kr
Lån exkl. merkostnadslån utlandsstudier 71 680 kr
Maximalt merkostnadslån för avgift* 100 000 kr
Totalt: 200 160 kr

Beloppen ovan är hämtade från CSN:s hemsida http://www.csn.se/utomlands Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella och korrekta. Beloppen ovan är för att ge en indikation om studiemedelsnivåer. FEI ansvarar inte för uppgifterna.

* Enligt CSN:s nya regler för utlandsstudier kan du låna till hela utbildningsavgiften om du önskar. Läs mer på http://www.csn.se/utomlands/

Förutsätter FEI-stipendium om 10 000 kr , vilket ger utbildningsavgift om cirka 100 000 kr (valutakurs januari 2018)

Stipendium

FEI erbjuder ett begränsat antal stipendier på upp till 13 000 kr om du ansöker till utbildningsstarten i augusti 2019. Ansökan om stipendium görs samtidigt som du ansöker till utbildningen. Stipendiebeloppet beror på när du ansöker enligt följande:

 • om du ansöker senast 20190215: 13 000 kr
 • om du ansöker senast 20190315: 12 000 kr
 • om du ansöker senast 20190415: 11 000 kr
 • om du ansöker senast 20190515: 10 000 kr

Fortsatta studier

Efter utbildningen

Utbildningens mål är att ge dig en plattform för att utvecklas i din karriär. Kunskaperna som du får utgår i de flesta fall i ett chefsperspektiv. Du lär dig ett ett förhållningssätt och utvecklar färdigheter som du har nytta av i en framtida roll som ledare.

Utbildningen leder till en formell universitetsexamen. En sådan examen har högt meritvärde om du är aktuell för en nytt jobb eller en befordran. Det är också en bekräftelse på att du har kunskapsdjup, kapacitet och intellektuell förmåga att anta utmaningar och svårare arbetsuppgifter i din karriär.

En Bachelor-examen ger också möjligheter till fortsatta studier på Masternivå. Du har många alternativ att studera vidare i Sverige eller utomlands.

Exempelvis erbjuder FEI och LSBU erbjuder flera Master-utbildningar för yrkesverksamma, bland annatThe Scandinavian MBA. Ett annat alternativ är att att läsa till enMasterpå plats vid LSBU i London.

Företagsekonomiska Institutet

Företagsekonomiska Institutet

FEI Företagsekonomiska Institutet

Yrkeshögskoleutbildningar på FEI 2020 Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är på stark frammarsch av den enkla anledningen att studierna oftast leder till jobb. FEI är en viktig aktör i denna sektor. Vi erbjuder en rad utbildningar inom yrken som efterfrågas...


Läs mer om Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: BA (Hons) International Business Management – 1 year full-time (Top-up)

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Företagsekonomiska Institutet

Box 1341, Kammakargatan 10
111 83 Stockholm


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen BA (Hons) International Business Management – 1 year full-time (Top-up) från Företagsekonomiska Institutet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,5)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: