Visa studentum.se som: Mobil

Fastighetsförvaltare

Folkuniversitetet Umeå
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
2,5 år - 500 YH-poäng
Heltid
Studiemedelsberättigad

Fastighetsförvaltare

fastighetsförvaltare utbildning

Efterfrågan på fastighetsförvaltare ökar i takt med att det byggs mer. Tillgången på yrkesgruppen är inte tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året, vilket innebär att möjligheterna till arbete är goda. Därför ska du plugga till fastighetsförvaltare!

Rekryteringsbehov 

I tillväxtregionerna finns ett stort rekryteringsbehov och då kompetensen är svår att finna  sker den främsta rekryteringen från andra arbetsgivare. I Yrkeshögskoleutbildningen till Fastighetsförvaltare läser du därför en lång rad olika kurser – från ekonomi med fastighetsinriktning till kommunikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, fastighetsteknik och miljöhantering.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. Fastighetsförvaltaren har ett övergripande ansvar och leder och fördelar arbetet. I rollen kan personalansvar ingå.

1554 stycken nya fastighetsförvaltare behövs 

Under de kommande tio åren kommer det att saknas runt 10.000 personer inom fastighetsbranschen - bland annat på grund av stora pensionsavgångar, nya kompetensbehov genom teknikutveckling, upprustning av miljonprogramsområden och nyetableringar. Enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd finns det ett totalt rekryteringsbehov av Fastighetsförvaltare på 1554 st, varav 531 är pensionsavgångar och 1023 är nyrekryteringar. Därför behövs fastighetsförvaltare utbildning.

Kurser - fastighetsförvaltare YH

Rollen som fastighetsförvaltare är komplex. Du läser därför en lång rad olika kurser på yrkeshögskole- utbildningen till fastighetsförvaltare Folkuniversitetet Umeå. Till exempel:

  • ekonomi med fastighetsinriktning
  • kommunikation
  • IT
  • fastighetsjuridik
  • ledarskap
  • fastighetsteknik
  • miljöhantering

Lärande i Arbete

Under utbildningens 3 LIA-perioder (31 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-peri­oderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Så ansöker du

Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet:

  • Godkänt betyg/E i Matematik B, Matematik 2 eller motsva­rande kunskaper
  • Godkänt betyg/E i Svenska B, Svens­ka 2, Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper

Ansökan 

Du söker via länk på utbildningens hemsida. 

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Folkuniversitetet Umeå

Folkuniversitetet Umeå

Vi är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria och ger...


Läs mer om Folkuniversitetet Umeå och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fastighetsförvaltare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Umeå

Nygatan 43
903 30 umeå

Beställ information

För att få mer information om Fastighetsförvaltare via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.