Visa studentum.se som: Mobil

Energi- och fastighetstekniker

Folkuniversitetet i Göteborg
Sammanfattning
Yh-utbildning
Karlstad
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: 2021-08-23 - Karlstad

Energi- och fastighetstekniker

Vill du jobba med service, problemlösning och energieffektivisering inom fastighetsområdet? Utbilda dig till energi- och fastighetstekniker!

Vad får du lära dig?

Efter examen har du kompetens att arbeta som drift-, energi- och fastighetstekniker eller som konsult. Du har kunskap om energislag, svensk lagstiftning och regler för projekt i stora fastigheter och offentlig sektor. Du kan lösa fukt- och ventilationsproblem och förbättra inomhusklimat. Du har även kompetens att energibesiktiga, energioptimera och beräkna återbetalningstider av investeringar för kunder.

Kundbemötande och förbättringar

Du har som energi- och fastighetstekniker ett stort ansvar för drift, underhåll och optimering av olika system som finns i den fastighet du ansvarar för. Du har också till uppgift att tillmötesgå fastighetsägarens och hyresgästernas krav och förväntningar på bästa möjliga sätt och möta dem där de befinner sig. Det gäller allt från inomhusklimat och komfort till miljömässiga och ekonomiska aspekter. Du är många gånger företagets ansikte utåt i möte med kunden och ägaren, så god kommunikationsförmåga är central i yrkesrollen.

Om de två åren på utbildningen i Karlstad

Branschföretagen har tillsammans med oss tagit fram och kvalitetssäkrat utbildnings upplägg och innehåll, utifrån kompetenskraven som ställs på en energi- och fastighetstekniker idag. Fokus i utbildningen är fastighetens olika system, så som värme, ventilation, tappvarmvatten mm, hur dessa hänger ihop, hur de styrs och optimeras på bästa sätt utifrån gällande lagstiftning och kundens önskemål.

Lärare

Kurslärarna på utbildningen har goda erfarenheter från fastighetsbranschen och då flera av dem jobbar eller har jobbat med att effektivisera och optimera olika typer av byggnader, gamla så väl som nya.

Studiebesök och LIA

Du kommer under din utbildningstid att göra flera studiebesök och ha studier i fält/ laborationer vid exempelvis undercentraler i olika typer av byggnader i syfte att levandegöra teorin och testa dina kunskaper i en kontrollerad miljö och på så sätt öka förståelsen för hur fastighetens system hänger ihop och påverkar varandra.

En fjärdedel av utbildningen är förlagd till praktik vid något av branschföretagen (Lärande i arbete, LIA). Här omsätter du dina breda teoretiska kunskaper i praktiken och får med dig nya erfarenheter till de fortsatta kurserna i utbildningen och till det framtida arbetslivet. Du söker själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter på olika företag och kan på så sätt få flera ingångar till framtida arbetsgivare, vilka också får en god bild av vem du är när du gör din praktik hos dem.

Innehållet i utbildningen

Under utbildningen läser du en kurs i taget, som avslutas med en examinering i from av skriftlig tentamen, rapporter och/eller muntliga presentationer. 

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Byggnader och byggfysik
 • Drift- och underhållsteknik, system
 • Elkunskap
 • Energiomvandling och effektivisering
 • Energisystem
 • Examensarbete
 • Fastighetsautomation och systemlösningar
 • Lärande i arbete
 • Projektkunskap
 • Service och bemötande
 • Vattenteknik och mikrobiologiska/kemiska emulsioner

Efter utbildningen 

Arbetsmarknaden ser mycket god ut de närmaste åren på grund av både pensionsavgångar och omstruktureringar. Det befintliga fastighetsbeståndet behöver inte bara driftas utan också energieffektiviseras för att kunna möta Sveriges miljömål. Samtidigt fortsätter byggandet av nya toppmoderna fastigheter som behöver förvaltas och driftas på bästa sätt utifrån den nya tekniken.

Du kommer kort sagt att jobba i en bransch där utvecklingen fortsätter med raskt tempo, vilket kräver att du är intresserade av att ständigt lära dit nytt och utveckla dig i din yrkesroll.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Fastighetstekniker
 • Energitekniker
 • Drifttekniker- fastigheter
 • Drifttekniker- energi
 • Servicetekniker- fastigheter
För mer information om Energi- och fastighetstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Reell kompetens och reell behörighet

Om du saknar betyg i något ämne kan du genom reell kompetens ändå nå behörighet. Beskriv och förklara på vilket sätt du använder det behörighetsgivande ämnet i exempelvis ditt arbete. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan.

Urvalsgrunder

Ett urval görs av behöriga sökande om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen. Urvalet sker utifrån resultatet från ett särskilt prov.

Särskilt prov

De sökande som är behöriga till utbildningen kallas efter sista ansökningsdagen till särskilt prov. Genom testerna kan vi få ett aktuellt mått på de sökandes kunskaper, oavsett när och var de uppfyllde behörighetskraven.

Ansökan

Du söker via utbildningens webbsida.

Kostnader

Kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Folkuniversitetet i Göteborg

Folkuniversitetet i Göteborg

Folkuniversitetet Väst

Folkuniversitetet är en av landets största utbildningsanordnare och ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Folkuniversitetets idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en idéburen...


Läs mer om Folkuniversitetet i Göteborg och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Energi- och fastighetstekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet i Göteborg

Norra Allégatan 6 (Box 2542)
403 17 Göteborg

Tel: 010-5161811
Mobil 010-5161811
Fax 031-13 73 65
www.folkuniversitetet.se


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Energi- och fastighetstekniker från Folkuniversitetet i Göteborg, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(1,0)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: