Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
120 hp - 180 hp
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Teologi

Teologiutbildning – baskurs eller högskoleexamen

Teologiutbildningen riktar sig till dig som är intresserad av teologi, men det är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.

Teologiutbildningen består av en baskurs i teologi om 60 högskolepoäng, samt ett antal påbyggnadskurser om 15 högskolepoäng. Den som sedan vill fullfölja till att få en teologie kandidatexamen kan avsluta sina studier vid Uppsala Universitet, Teologiska högskolan i Stockholm eller vid annat lärosäte. För den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta med sina studier vid bland annat Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola.

Kandidatexamen i teologi, 180 hp:

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • Påbyggnadskurser om minst 60 hp
  • Fördjupningskurser om minst 45 hp
  • Avslutande C-uppsats om 15 hp

Högskoleexamen i teologi, 120 hp:

  • Baskurs i teologi, 60 hp
  • Fyra av kurserna om 15 hp kan tillsammans ge en högskoleexamen på 120 hp

All undervisning sker på kvällstid, alla kurser ges på halvfart (helfartsstudenter dubblerar kurserna). Varje kurs erbjuds som distansutbildning. Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigat, det gäller däremot inte teologi som fristående kurs. Undervisningen hålls på Campus Ersta.

Så ansöker du

För antagning till studier i teologi krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs på Antagning.se om vad det innebär. Det finns information om grundläggande behörighet till högskolestudier högskolestudier på Antagning.se.

Utbildningens innehåll

DELKURSER

Dk1: Nyfikenhetens redskap, 7,5 hp

Dk2: Världsreligionerna som samhälleliga fenomen, 7,5 hp

Dk3: Psykologiska och sociala perspektiv på religion, 15 hp

PÅBYGGNADSKURSER

Bibelvetenskap, Gamla testamentets exegetik – språklig alternativt icke språklig inriktning, inklusive hebreiska,15 hp

Bibelvetenskap, Gamla testamentets exegetik – språklig alternativt icke språklig inriktning, exklusive hebreiska,15 hp

Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp

Migrationsteologi, 15 hp

FÖRDJUPNINGSKURSER

Rit och berättelse, 15 hp

Ersta Sköndal Bräcke högskola

På Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildar vi dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker och teologi. Vi har program och fristående kurser på både hel- och halvfart samt på kvällstid. Vi har även specialistsjuksköterskeprogram inom palliativ vård och psykiatrisk vård,...


Läs mer om Ersta Sköndal Bräcke högskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Stigbergsgatan 30, Box 11189
10061 Stockholm

Tel: 08 - 555 050 00