Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
60 hp
Deltid

Så ansöker du

Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet har den som1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenheteller på grund av någon annan omständighet har förutsättningaratt tillgodogöra sig utbildningen.Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.Särskild behörighetSärskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska.Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen

Ersta Sköndal Bräcke högskola

På Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildar vi dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker och teologi. Vi har program och fristående kurser på både hel- och halvfart samt på kvällstid. Vi har även specialistsjuksköterskeprogram inom palliativ vård och psykiatrisk vård,...


Läs mer om Ersta Sköndal Bräcke högskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Stigbergsgatan 30, Box 11189
10061 Stockholm

Tel: 08 - 555 050 00