Visa studentum.se som: Mobil

Sjuksköterskeprogrammet

Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
180 hp
Heltid
Studiemedelsberättigad
Antagningshistorik

Sjuksköterskeprogrammet

Läs en treårig sjuksköterskeutbildning!

Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal Högskola omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap.

Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Detta innebär att du kommer att lära dig att leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården utifrån patientens behov.

Den akademiska inriktningen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg, och utgör nästan hälften av utbildningen.

Så ansöker du

För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16 eller områdesbehörighet A14, enligt nedan. Områdesbehörighet 16:

  • lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B,
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A)

Områdesbehörighet A14:

  • lägst betyget E i Matematik 2A/2B/2C,
  • lägst betyget E i Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 samt
  • lägst betyget E i Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1). Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet.

Reell kompetens - ansökan för dig som inte har behörighet
Om du inte har behörighet till att studera på högskola, men har jobbat eller gått en utbildning som inte ger behörighet till högskolan kan du ansöka på en särskild blankett för så kallad reell kompetens via UHR.

Innehåll

 Huvudområdet vårdvetenskap omfattar 90 högskolepoäng.

Inom ramen för detta ämne skriver studenten en uppsats om 15 högskolepoäng. Ytterligare områden är:

  • medicinsk vetenskap
  • samhälls- och beteendevetenskap
  • vårdetik med livsåskådningsvetenskap

De fyra vetenskapsområdena ingår integrerat i den verksamhetsförlagda utbildningen.

För att möjliggöra professionell utveckling ingår teoribaserad samtalsträning i utbildningen.

Examen & Intyg

Sjuksköterskeexamen

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

På Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildar vi dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker och teologi. Vi har program och fristående kurser på både hel- och halvfart samt på kvällstid. Vi har även specialistsjuksköterskeprogram inom palliativ vård och psykiatrisk vård,...


Läs mer om Ersta Sköndal Bräcke Högskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Stigbergsgatan 30, Box 11189
10061 Stockholm

Tel: 08 - 555 050 00


Du kanske också är intresserad av: