Visa studentum.se som: Mobil

Teologi & Religionsvetenskap program

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Stockholm
180 hp
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Teologi & Religionsvetenskap program

Teologi & Religionsvetenskap program

Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller mindre alla kulturer. Och detta oavsett om man kallar sig för ateist, agnostiker, troende eller något annat.

För att bättre förstå det mänskliga livets grundläggande förutsättningar måste vi ha kunskap om religiösa föreställningar.

För såväl den personliga utvecklingen som ett vidare samhällsperspektiv gäller att få ämnen kan som teologi öppna nya dörrar till avgörande insikter.

Att sen religionslärare, pastorer och präster måste studera teologi behöver inte sägas. Oavsett om du siktar på ett yrke eller vill läsa bara för egen utveckling så är du lika välkommen till THS.

Högskolan har rötterna i en närmare 150-årig utbildningstradition och är idag ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. Högskolan utbildar för arbete och ledarskap inom kyrka, akademi, näringsliv, frivilligorganisationer, statliga och kommunala verksamheter. På THS möter du engagerade lärare och framstående forskare. Ta dina drömmar och din längtan på allvar – Teologiska högskolan Stockholm kommer att göra det!

Pastoralteologisk inriktning

Teologiska högskolan Stockholm (THS) bildades 1993 och har Gemensam Framtid som huvudman (Gemensam Framtid bildades via sammangående av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan).

Till THS kommer även studenter som avser att tjäna i andra kyrkor och samfund, framför allt Svenska kyrkan men även till exempel pingströrelsen, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor. Här möts motiverade studenter med olika bakgrund och tillhörighet, vilket skapar särskilda förutsättningar till fördjupad förståelse i studierna och en väsentlig kompetens för den framtida tjänsten i kyrkor och samfund.

Alla studenter med Pastoralteologisk inriktning (Pastorsutbildning och Prästutbildning) läser i huvudsak samma kurser under de två första åren.

Ämnesområden

I exegetisk teologi lär man sig att läsa, tolka och förstå texter från Bibelns olika genrer och olika historiska epoker. Genom studier av de bibliska texterna lär man sig hur intimt sammanvävd den språkliga och kulturella såväl som den religiösa och politiska utvecklingen är. Vi iakttar samtidigt hur dessa 2-3000 år gamla berättelser fortfarande kan spela en avgörande roll i dagsaktuella händelser.

Vikten av adekvat kunskap om människan för att kunna kommunicera framgångsrikt är central i praktisk teologi. Här ges redskap att tolka och förstå människors erfarenheter, som individer och som grupp, men som också lägger grunden för ett professionellt förhållningssätt som präst/pastor eller andra yrken där kommunikationsprocessen står i centrum.

Insikten om hur nuet ständigt föds ur historien är naturligtvis grundläggande när man studerar historisk teologi, där kyrkornas och kristendomens historia står i centrum. Genom kunskap i källkritik och annan historisk metod ges förutsättningar för att förstå hur t ex ekonomi, politik, filosofi och musik alltid samspelat med den kristna trons gestaltning. Ämnet ger också kunskap om den aktuella utvecklingen inom kyrkor och samfund.

Kopplingen mellan sociala, kulturella och religiösa förändringar, kristendomens möte med andra religioner, samt den förändrade situation där snart sagt alla världens religioner finns representerade i Sverige är några centrala områden som studeras inom teologi och omvärld. Ett särskilt Centrum för Mission och Dialog driver forsknings- och kursverksamhet inom detta ämnesområde.

De bibliska texterna, den historiska utvecklingen, den personliga erfarenheten tillsammans med det filosofiska och kulturella sammanhanget är de byggstenar som formar den kristna människans tro. Systematisk teologi analyserar mot denna bakgrund förutsättningarna för hur en relevant kristen tro kan gestaltas och klarlägger hur etik, filosofi och kristen troslära hör samman.

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-,...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Tel: 08-564 357 00

Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla skolans recensioner