Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i östkyrkliga studier

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
120 hp
Heltid

Masterprogram i östkyrkliga studier

Programmet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom teologi med inriktning östkyrkliga studier. En masterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i östkyrkliga studier. Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om Mellanösterns, norra och östra Afrikas kristna, samt östra Europas kristna är nödvändig. Den ger också kännedom om östkyrkornas traditioner med särskild tonvikt på de traditionella kyrkorna som går tillbaka till det första millenniets tid. Utbildningen ger också kunskaper om hur dessa kyrkor har mött västvärlden i diasporan. Utbildningen har tre huvudsakliga inriktningar: kyrkohistoria, särskilt patristik, liturgik och ecklesiologi. Utbildningen kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för präster och pedagoger.Programmet på masternivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte.Studierna kan efter ett års studier avslutas med magisterexamen.

Så ansöker du

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 60 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i östkyrkliga studier, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå.Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.

Examen & Intyg

Masterexamen

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-,...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Tel: 08-564 357 00


Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla skolans recensioner