Visa studentum.se som: Mobil

Undersköterska

Eductus
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Distans, Stockholm
75 veckor
Heltid, distans
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
2021-03-15

Distans
2021-03-15
Undersköterska,

Undersköterska

Nästa start är 15 mars 2021. Sista ansökningsdag 17 januari.

Undersköterska - en säker väg till jobb!

Undersköterska är ett bristyrke och en vård och omsorgsutbildning är en säker väg till jobb. Detta är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Du får den kompetens som krävs för att jobba inom vård och omsorg.

Om utbildningen

Utbildningen är indelad i grundläggande kurser samt fördjupningskurser. Den grundläggande delen innehåller programgemensamma- samt gymnasiegemensamma kurser. Fördjupningsdelen  innehåller valbara fördjupningsämnen inom fyra olika yrkesutgångar. Utbildningen är flexibel och anpassas efter dina förutsättningar, förkunskaper och/eller individuella behov. Utbildningen är på heltid (100%). Utbildningen är totalt på 1500 poäng. Du som studerar på heltid läser ungefär 18 månader. Vi erbjuder två olika studieformer, klassrumsundervisning eller distans. För att göra undervisningen flexibel och individanpassad används vår lärplattform där kurserna finns upplagda. På lärplattformen finns studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter. Utbildningen är betygsgrundande på gymnasienivå. 

För vem passar utbildningen?

Att läsa till undersköterska passar dig som har följande förmågor:

 • Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

 • Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

 • Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

 • Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

 • Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske. 
För mer information om Undersköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Vilka kurser ingår? 

Programgemensamma kurser 1100 poäng (A+B-nivå)

 • Hälsopedagogik (HALHAL0) 100 poäng
 • Medicin 1 (MEDMED01) 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) 100 poäng
 • Psykologi 1 (PSKPSY01) 50 poäng
 • Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100 poäng
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S) 50 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) 200 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) 150 poäng
 • Svenska alt. svenska som andraspråk 100 poäng

Programfördjupning 400 poäng (valbar inriktning, C-nivå) Funktionsnedsättning (klassrum och distans)

 • Socialpedagogik (PEASOC0) 100 poäng
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) 100 poäng
 • Hemsjukvård (SJUHEM0) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S2)100 poäng

Hälso- och sjukvård (klassrum och distans)

 • Akutsjukvård (SJUAKU0) 200 poäng
 • Medicin (MEDMED02) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S2)100 poäng

Psykiatri (klassrum och distans)

 • Psykiatri 2 (PSYPSY02) 200 poäng
 • Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S2) 100 poäng

Äldreomsorg (klassrum och distans)

 • Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) 200 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom (GERVÅR0) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S2) 100 poäng

Ingår praktik i utbildningen?

Ja, APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Så ansöker du

Hur ansöker man?

Ansökan sker via Stockholms stads webbplats. 

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och indivi­duella behov.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur kostar och den står du för själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det finns olika bidrag och lån, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Efter kursen

Hur ser arbetsmarknaden för undersköterskor ut?

Efterfrågan på undersköterskor på vårdavdelning och mottagning väntas vara mycket stor under det närmaste året. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov. Det har under lång tid utbildats för få. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Vad kan man jobba som?

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård.

Vilka arbetsplatser kan man jobba på?

Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Eductus

Eductus

Eductus – din väg till jobb!

Hos oss kan du läsa ett brett utbud av kurser för vuxenstuderande. Vi har ett tydligt fokus på jobb. Vägen till jobb kan se olika ut beroende på din bakgrund. Hos oss stärker du upp din kompetens med det du behöver....


Läs mer om Eductus och visa alla utbildningar.

Varför ska du välja Eductus?

 • Vi har lång erfarenhet av vuxenutbildning.
 • Våra lärare har lång erfarenhet av branschen och bred kompetens.
 • Vårt mål är att du ska få jobb – det är därför vi finns till. 

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Eductus

Mejerivägen 9
117 61 Stockholm


Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Undersköterska från Eductus, fyll i följande uppgifter:

Vill du ta del av externa erbjudanden?
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: