Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Västerås
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: augusti 2021 - Västerås

Flygtekniker

Flygplan ställer stora krav på noggrannhet och ansvarstagande eftersom det handlar om säkerhet, det är viktigt att behålla lugnet i pressade situationer och du arbetar självständigt eller i samverkan med andra.

Ett praktiskt och teoretiskt arbete

Som flygtekniker har du varierande arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan. Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete.

Yh-utbildning

Utbildningen är förlagd på Edströmska men själva utbildningen ansvarar Västerås yrkeshögskola för. 

Lärande i Arbete

 • Antal veckor på LIA: 21
För mer information om Flygtekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :

 • Engelska 6 eller Engelska B
 • Fysik 1 eller Fysik A
 • Matematik 2 eller Matematik B

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens.

Exempel på handlingar som styrker reell kompetens kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige.

För att uppfylla den grundlägggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 1 och Engelska 5. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.

Urval av sökande

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutat utbildning får du med dig:

Kunskaper om/i

 • flygtekniska ämnen och allmänna ämnen som enligt EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla de avancerade kunskaps och examinationskrav enligt del-66

 • luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt

 • det komplexa samspelet mellan människa och den alltmer avancerade tekniken, mänskliga faktorer

 • säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analyser, diagnostiseringar samt luftfartsbestämmelser och deras tillämpning

 • informationsteknologi och dess användning inom det flygtekniska området, vad som enligt lag och föreskrifter krävs i fråga om funktionsduglighet beträffande flygmateriel och serviceutrustningar

 • aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det flygtekniska området

 • områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling inom det flygtekniska området

Färdigheter i att

 • självständigt fungera som flygtekniker i en underhållsorganisation

 • självständigt applicera sina kunskaper i den flygtekniska sfären

 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper

 • förstå det egna, och andras, beteende för att på ett flygsäkert och effektivt sätt kommunicera med kollegor även under pressade förhållanden

 • utföra service, underhålls-, reparations-, modifieringsarbeten och kvalitetssäkra så att det såväl uppfyller de nationella samt de internationella fastställda kraven från EASA och Transportstyrelsen

 • inhämta informationer genom manualer, anvisningar, beskrivningar och instruktioner

Kompetenser för att

 • utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och handlande

 • förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys och diagnosticering samt luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning.

 • ytterligare utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen

 • förvärva, värdera och tillämpa djupare kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor samt deras föränderlighet inom flygunderhåll

 • fungera som en social individ i samspel med andra oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund

Kostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigande. 

Västerås - Edströmska Vuxenutbildning

Edströmska - ett fordonstekniskt center 

Edströmska Vuxenutbildning har program för kommunal vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning är utbildningar inom gymnasial nivå för vuxna. Edströmska Vuxenutbildning är ett fordonstekniskt center där ungdomar, vuxna och företag arbetar tillsammans. Skolan erbjuder utbildningar som efterfrågas av företagen i regionen och du...


Läs mer om Västerås - Edströmska Vuxenutbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Flygtekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Västerås - Edströmska Vuxenutbildning

Eskadergatan 24
721 31 Västerås

Tel: Växel: 021-39 75 02 Studievägledare: 021 - 39 75 71
Fax 021-39 75 99
skola.vasteras.se

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Flygtekniker från Västerås - Edströmska Vuxenutbildning, fyll i följande uppgifter: