Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Västerås
Heltid
CSN-berättigad

Flygtekniker

Som flygtekniker har du varierande arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan. Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete.

För mer information om Flygtekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter avslutad utbildning

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • flygtekniska ämnen och allmänna ämnen som enligt EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla de avancerade kunskaps och examinationskrav enligt del-66
 • luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt
 • det komplexa samspelet mellan människa och den alltmer avancerade tekniken, mänskliga faktorer
 • säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analyser, diagnostiseringar samt luftfartsbestämmelser och deras tillämpning
 • informationsteknologi och dess användning inom det flygtekniska området, vad som enligt lag och föreskrifter krävs i fråga om funktionsduglighet beträffande flygmateriel och serviceutrustningar
 • aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det flygtekniska området
 • områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling inom det flygtekniska området

Färdigheter i att

 • självständigt fungera som flygtekniker i en underhållsorganisation
 • självständigt applicera sina kunskaper i den flygtekniska sfären
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper
 • förstå det egna, och andras, beteende för att på ett flygsäkert och effektivt sätt kommunicera med kollegor även under pressade förhållanden
 • utföra service, underhålls-, reparations-, modifieringsarbeten och kvalitetssäkra så att det såväl uppfyller de nationella samt de internationella fastställda kraven från EASA och Transportstyrelsen
 • inhämta informationer genom manualer, anvisningar, beskrivningar och instruktioner

Kompetenser för att

 • utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och handlande
 • förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys och diagnosticering samt luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning.
 • ytterligare utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen
 • förvärva, värdera och tillämpa djupare kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor samt deras föränderlighet inom flygunderhåll
 • fungera som en social individ i samspel med andra oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund

Så ansöker du

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Engelska 6 eller Engelska B
- Fysik 1 eller Fysik A
- Matematik 2 eller Matematik B

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundlägggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 1 och Engelska 5. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Urval av sökande

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas. Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde. Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme. För sökande som åberopar reell kompetens och 20-% regeln, sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal. När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.

Västerås - Edströmska Vuxenutbildning

Västerås - Edströmska Vuxenutbildning

Edströmska Vuxenutbildning är ett fordonstekniskt center där ungdomar, vuxna och företag arbetar tillsammans. Skolan erbjuder utbildningar som efterfrågas av företagen i regionen och du kan bli bland annat lastbilschaufför, anläggningsförare eller busschaufför med mera. Edströmska Vuxenutbildning är en spännande och...


Läs mer om Västerås - Edströmska Vuxenutbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Flygtekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Västerås - Edströmska Vuxenutbildning

Eskadervägen 24
721 87 Västerås

Tel: Växel: 021-39 75 02 Studievägledare: 021 - 39 75 71
Fax 021-39 75 99
skola.vasteras.se

Kursinnehåll

flygteknik

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Flygtekniker från Västerås - Edströmska Vuxenutbildning, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 3 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: