Visa studentum.se som: Mobil

Vård- och omsorgsutbildning

Consensum
Sammanfattning
Utbildare: Consensum
Utbildningstyp: Yrkesvux/Program (Komvux)
Utbildningsort: Distans, Sollentuna
Längd: Varierande
Utbildningstakt: Heltid/deltid
Studiestöd: Studiemedelsberättigad
Startdatum: Flera starter per år - Sollentuna

Vård- och omsorgsutbildning

Consensum - vårdutbildning

Studera till undersköterska på Consensum

Vill du ha ett givande och ansvarsfullt yrke? Med vård- och omsorgsutbildningen i bagaget kan du till exempel arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller inom omsorgen som stödassistent eller personlig assistent. Vår utbildning gör dig attraktiv på en marknad där det råder stor brist på personal.

De gemensamma kurserna i den grundläggande utbildningen är på 1100 poäng, men om du redan läst svenska och samhällskunskap (eller inte vill läsa dessa ämnen) blir det 950 poäng sammanlagt. Respektive inriktning har kurser om 400 poäng. För att erhålla formell kompetens för anställning som undersköterska inom vård och omsorg krävs totalt 1350-1500 poäng.

Studier på heltid motsvarar 20-25 poäng per vecka. Självklart kortar du ner din studietid om du har tidigare betyg eller erfarenhet så att du kan validera och pröva tidigare kunskaper.

Fördjupningspaket - Undersköterska med flera inriktningar!

Efter studier på grundläggande nivå följer fördjupningskurser. Inom alla inriktningar är det stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Efter utbildningen har du formell möjlighet att arbeta som undersköterska. Du ansöker om fördjupning när du är färdig med grundutbildningen.

 • Psykiatri – Arbeta som skötare inom psykiatri med stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar för att ge dem ökad hälsa och livskvalitet
 • Funktionshinder – Arbeta som stödassistent och ge stöd till personer med livslånga funktionsnedsättningar för ökad hälsa och livskvalitet
 • Förebyggande hälsovård – Arbeta med förebyggande hälsofrågor för stöd till människor att förbättra sin livsstil.
 • Hälso- och sjukvård – Arbeta med akutsjukvård och svårt sjuka människor
 • Äldreomsorg – Arbeta som undersköterska med äldre människor. Ett område med mycket stort behov av utbildad arbetskraft.

Vi har ytterligare enstaka kurser i vårt kursutbud som du kan läsa mer om på vår hemsida.

Vill du veta mer eller komma i kontakt?

Kontakta Consensum VuX direkt genom att fylla i och skicka dina kontaktuppgifter. 

För mer information om Vård- och omsorgsutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Du söker utbildningen genom att kontakta SYV i din hemkommun. Du kan också kontakta SYV på Consensum så hjälper vi dig tillrätta. Det är din hemkommun som avgör om du är berättigad till studier.

Kurser inom Vård och omsorg

Kurser inom Vård och omsorg


GRUNDLÄGGANDE KURSPAKET 1100 p

 • VÅRVÅR01 Vård och omsorgsarbete 1 200
 • MEDMED01 Medicin 1 150
 • PSKPSY01 Psykologi 1 50
 • MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
 • HALHAL0 Hälsopedagogik 100
 • VÅRVÅR02 Vård och omsorgsarbete 2 150
 • SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
 • PSYPSY0 Psykiatri 1 100
 • SVESVE01 Svenska 1 100
 • SVASVA01 Svenska som andraspråk 1 100
 • SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 50

FÖRDJUPNINGSPAKET 400 p


PSYKIATRI

 • PSYPSY02 Psykiatri 2 200
 • PEASOC0 Socialpedagogik 100
 • PSYSAM01 Samhällsbaserad psykiatri 100FUNKTIONSHINDER

 • SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
 • PEASOC0 Socialpedagogik 100
 • PEAVÅD0 Vårdpedagogik o handledning 100
 • HAAFRI0 Hälsa och friskvård 100FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD

 • HAAFRI0 Hälsa och friskvård 100
 • HAAKOM0 Komplementärmedicin 100
 • HALKOC0 Kost och Hälsa 100
 • HALMEN0 Mental träning 100HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 • SJUAKU0 Akutsjukvård 200
 • SJUHEM0 Hemsjukvård 100
 • MEDMED02 Medicin2 100

ÄLDREOMSORG

 • GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
 • GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
 • HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
   

Enstaka kurser

Du kan välja mellan följande enstaka kurser.

Vård och omsorgsarbete - 200p
Vård och omsorgsarbete 2 - 150p
Medicin 1 - 150p
Medicin 2 - 100p
Etik och människans livsvillkor - 100p
Psykologi 1 - 50p
Psykologi 2b - 100p
Psykiatri 1 - 100p
Psykiatri 2 - 200p
Hälsopedagogik - 100p
Lindrande vård - 100p
Akutsjukvård - 200p
Hemsjukvård - 100p
Specialpedagogik 1 - 100p
Specialpedagogik 2 - 100p
Samhällsbaserad psykiatri - 100p
Socialpedagogik - 100p
Vårdpedagogik o handledning - 100p
Hälsa och friskvård - 100p
Komplementärmedicin - 100p
Kost och hälsa - 100p
Mental träning  - 100p
Räddningsmedicin - 100p
Lindrande vård - 100p
Äldres hälsa och livskvalitet - 200p
Vård och omsorg vid demenssjukdom - 100p
Ergonomi - 100p
Kost, måltid och munhälsa - 100p
Entreprenörsskap - 100p
Teknik i vård och omsorg - 100p

Fördjupningspaket för vård- och omsorgsutbildningen

Efter att du har den grundläggande kompetensen för omvårdnad kan du läsa fördjupningspaket vilka kan vara lämpliga för arbete inom olika specialiteter.

INRIKTNING PÅ ARBETE INOM PSYKIATRI 400poäng
Psykiatri 2 - 200p
Samhällsbaserad psykiatri - 100p
Socialpedagogik - 100p

INRIKTNING PÅ ARBETE INOM FUNKTIONSHINDER OCH SPECIALPEDAGOGIK 400poäng
Specialpedagogik 2 - 100p
Socialpedagogik - 100p
Vårdpedagogik o handledning - 100p
Friskvård och hälsa - 100p

INRIKTNING PÅ ARBETE INOM ÄLDREOMSORG 400poäng
Äldres hälsa och livskvalitet - 200p
Vård och omsorg vid demenssjukdom - 100p
Kost, måltid och munhälsa - 100p

INRIKTNING PÅ ARBETE INOM AKUTSJUKVÅRD 400poäng
Akutsjukvård - 200p
Räddningsmedicin - 100p
Medicin 2 - 100p 

INRIKTNING PÅ ARBETE INOM HÄLSA OCH FRISKVÅRD 400 Poäng
Hälsa och friskvård - 100p
Komplementärmedicin - 100p
Kost och hälsa - 100p
Mental träning - 100p

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Consensum

Consensum

Vill du ha arbete? Vill du utvecklas och söker nya utmaningar? Känner du ett behov av att höja din utbildningsnivå? Vi har både vuxenutbildning och yrkeshögskola! Yrkeshögskoleutbildningarna är eftergymnasiala och till för dig som har en grundläggande utbildning och arbetat...


Läs mer om Consensum och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård- och omsorgsutbildning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Consensum

Consensum


Tel: 0774 - 41 41 50
consensum-yh.se

Beställ information

För att få mer information om Vård- och omsorgsutbildning via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
          (4,7)
Baseras på 32 recensioner
Se alla skolans recensioner