Visa studentum.se som: Mobil

Förskollärare

Campus Värnamo
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Värnamo
3,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: augusti 2022 - Värnamo
Sista ansökan: Mitten av april 2022.

Förskollärare

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

LÄRANDE OCH UTVECKLING

Förskolevärlden kännetecknas av utforskande barn med olika perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet. Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare.

Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass.
Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

TEORI I PRAKTIKEN
Ett återkommande inslag i förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), eller praktiken, som genomförs under handledning på förskolor i regionen. Högskolan för lärande och kommunikation har ett har en nära samverkan med utbildade handledare i ett 15-tal kommuner.
Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng
(motsvarande en termins studier).

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Huvudman är Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
Till hösten 2022 kan du välja att läsa till Förskollärare i Eksjö, Oskarshamn och Värnamo. Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, men kommer att läsas på respektive ort.

Studierna innebär att du läser heltid vid Högskolan för lärande och kommunikation men att din studieort är Eksjö, Värnamo eller Oskarshamn och att du läser vid det lärcentra som finns på dessa orter. Förskollärarutbildningen följer precis samma kurser som de som ges på campus i Jönköping. Lärarna i utbildningen kommer ett visst antal gånger per termin vara på plats för undervisning och examination.

Föreläsningarna i kurserna kommer att streamas och du tar del av dem på lärcentrat. Vissa moment och delar i kurserna kommer att använda sig av digitala verktyg och plattformar. Erfarna pedagoger fungerar som handledare och mentorer på plats på Campus Värnamo för att stötta studenter och leda seminarier.

För mer information om Förskollärare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Anmälan 
Anmälan görs via antagning.se. Anmälningskod: HJ-52258.

Kursinnehåll

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare* 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare* 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare* 7,5 hp

År 2

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan 15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan* 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

År 3

Förskolan i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Förskollärarens profession 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad

Campus Värnamo Facebook

Campus Värnamo

Campus Värnamo

Campus Värnamo - "Get to work"

Vill du studera på en skola med god gemenskap, stark förankring hos arbetsgivarna och som rustar dig för arbetslivet? Välj Campus Värnamo - här är det nära mellan student och personal och fokus ligger på din anställningsbarhet, personliga utveckling och rätt kompetens för...


Läs mer om Campus Värnamo och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Förskollärare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Värnamo

Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förskollärare från Campus Värnamo, fyll i följande uppgifter:

Vill du ta del av externa erbjudanden?
Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 48 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: