Visa studentum.se som: Mobil

Fastighetsingenjör

Campus Värnamo
Sammanfattning
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Värnamo
Längd: 2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja
Startdatum: Augusti 2018 - Värnamo

Fastighetsingenjör

Studera till Fastighetsingenjör och bli efterfrågad av fastighetsbranschen.

Som fastighetsingenjör får du en helhetssyn och förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans samt hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas.

Under utbildningen lär du dig att initiera och planera för optimering  av energianvändning i fastigheter och dess energi- och miljöpåverkan samt projektledning i byggprocessen.

 

EFTERFRÅGAD YRKESROLL
Som fastighetsingenjör är du efterfrågad av bygg- och fastighetsbranschen. Det finns ett stort behov av den kunskap och kompetens utbildningen ger och när du är klar med utbildningen är du redo för yrkesroller som energisamordnare driftingenjör - fastighet, fastighetsingenjör, teknisk förvaltare eller energiexpert.


ENERGIEFFEKTIVISERA
effektiv energianvändning ökat väsentligt för såväl ny- som ombyggnation och fastighets-förvaltning. Vi står inför stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffektivisering för att minska miljöpåverkan samtidigt som kraven på funktion och brukarperspektiv ska bibehållas och allra helst förbättras.

I utbildningen får du kunskaper om byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Vikten av att samverkan fungerar väl mellan bygg- och fastighetsbranschens många aktörer är avgörande för att skapa optimala fastighetslösningar. Här har du en avgörande roll.

TEORI I PRAKTIKEN
Undervisande lärare i de teoretiska kurserna har specifik yrkeserfarenhet från branschen och i kombination med företagsförlagda kurser och skarpa projekt ute på företag får du en direkt närhet till näringslivet under hela utbildningen.

I utbildningen tränas du att arbeta i och leda projekt för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande i arbete (LIA). Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

 

För mer information om Fastighetsingenjör , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Anmälan
Sen anmälan görs via campus.varnamo.se/utbildningar.

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter, se campus.varnamo.se/utbildningar för mer information.

Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c eller motsvarande.

Kursinnehåll

ÅR 1

 • Fastigheter i samhället - 50 Yhp
 • Byggprocessen - 20 Yhp
 • Byggnad - klimatskal - 30 Yhp
 • Juridik, projektledning och beteendefrågor - 20 Yhp
 • Energisystem - miljöpåverkan - 30 Yhp
 • Installationer - 25 Yhp
 • Installationssamordning - 25 Yhp

ÅR 2

 • Energieffektivisering - 25 Yhp
 • Ekonomi, inriktning fastighetsekonomi - 25 Yhp
 • LIA 1 - 50 Yhp
 • Driftsoptimering - 25 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp
 • LIA 2 - 50 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

Examen, diplom m.m.

Yrkeshögskoleexamen Fastighetsingenjör.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Campus Värnamo Facebook

Campus Värnamo

Campus Värnamo

Vill du studera på en skola med god gemenskap, stark förankring hos arbetsgivarna och som rustar dig för arbetslivet? Välj Campus Värnamo - här är det nära mellan student och personal och fokus ligger på din anställningsbarhet, personliga utveckling och rätt kompetens för...


Läs mer om Campus Värnamo och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Fastighetsingenjör .


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Ja tack
Nej tack

Kontaktuppgifter till Campus Värnamo

Campus Värnamo

Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Recensioner

Ulf P   |   2018-03-22
En mycket bra utbildning för de som är intresserade av fastigheter och energi. Ger goda möjligheter för bra jobb inom fastighet och byggbranschen. Man får goda kontakter med näringslivet tidigt i utbildningen vilket gör att jobbsökandet efter utbildningen blir betydligt mycket enklare.
          (5)
Henric   |   2014-12-12
Jag trivs bra på skolan över lag. Upplever där emot att skolan har en sämre kommunikation mellan parter, då vi ofta kan få 2-3 olika besked angående en och samma sak. Samma sak gällande tider. preliminära scheman har ofta kommit ut mycket sent och allt för ofta ändrats i sista sekund. Jag som har barn tycker detta är mycket frustrerande, i och m...
Cinna Adanko  |   2015-09-17  |   Comment:
Tack för dina synpunkter Henric! Så roligt att du trivs och känner att du utvecklas både i kunskap och på det personliga planet! Vi är måna om att ta del av våra studenters åsikter och göra förändringar utefter dessa. Framför gärna dina synpunkter under studeranderåden eller diskutera med din utbildningsledare. Då har vi på Campus Värnamo möjl...
Visa mer
          (3)
Almin Subasic   |   2014-12-04
En väldigt bra och organiserad skola!
          (5)