Förskollärarutbildning

Campus Varberg
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Varberg
3,5 år, 210 hp-poäng
Heltid
Studiemedelsberättigad

Förskollärarutbildning

Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen. Förutom att du får en helhetssyn på barn så får du också verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i åldern ett till fem år och vill ha en kompetens som är efterfrågad.

I det förskolepedagogiska området, kommer du bland annat lära dig om lekens betydelse, barns utveckling och lärande, barnlitteratur, bild, rörelse, musik och drama. Du fördjupar även dina kunskaper om digitala redskap med yngre barn samt digital kompetens i din roll som förskollärare.

Du kommer också att lära dig om barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling samt naturvetenskap och teknik ur ett förskoleperspektiv. Arbetet med barn ska genomsyras av barns inflytande och demokratiska värderingar, och detta präglar därför utbildningen.  

Ledarskap, konflikthantering och sociala relationer är ett annat viktigt fokus, tillsammans med studier om förskolans historia och uppdrag, och hur du kan arbeta tematiskt.  

Du blir helt enkelt väl förberedd för din roll som förskollärare genom att du utvecklar kunskap och förmåga att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet både för inne- och utemiljö.  

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det dels verksamhetsförlagd utbildning (VFU), dels ingår du i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam lärare.

För mer information om Förskollärarutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet samt En 6, Nk 1b/1a1+1a2, Sh 1b/1a1+1a2, alternativt En B, Nk A, Sh A.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, exkursioner, projektarbete, studiebesök, studiegruppsarbete och verksamhetsförlagda studier. Du kommer även att ingå i en mentorsgrupp under hela utbildningen. Syftet med mentorsgruppen är att hjälpa dig komma in i din blivande yrkesroll. Mentorerna är utbildade förskollärare som har god förtrogenhet med och kunskap om det praktiska arbetet som förskollärare. Examinationsformerna varierar och avspeglar kursernas innehåll.

Campus Varberg Facebook

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad.

Campus Varberg

Välkommen till Campus Varberg - ett Campus utöver det vanliga 

Campus Varberg erbjuder högskole- och yrkeshögskoleutbildningar i en fantastisk miljö endast ett tiotal meter från havet. Alla utbildningar på Campus Varberg är framtagna i nära samarbete med näringslivet och våra studenter ska vara efterfrågade på arbetsmarknaden – vi kallar det...


Läs mer om Campus Varberg och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Förskollärarutbildning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Varberg

Otto Torellsgata 16
432 82 Varberg

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 3 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förskollärarutbildning från Campus Varberg, fyll i följande uppgifter: