Visa studentum.se som: Mobil

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Campus Nyköping
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Nyköping
Klassrum
3 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst - Nyköping

Videoreportage

Sjuksköterskeprogrammet

Om utbildningen

Utbilda dig till sjuksköterska på Campus Nyköping

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

För mer information om Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Det är bland annat i vårdverksamheter som somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård. VFU genomförs i Sörmland och du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta.

Upplägg

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Väljer du Nyköping som studieort sker föreläsningar och basgruppsträffar på plats på Campus Nyköping. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den, samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk.

Campus Nyköping

19 YH-utbildningar som tar dig vidare i karriären

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Nyköping

611 83 Nyköping

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 30 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Sjuksköterskeprogrammet 180 hp från Campus Nyköping, fyll i följande uppgifter: