Visa studentum.se som: Mobil

BIM för VVS-konstruktion

Campus Nyköping
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
30 YH-poäng
Startdatum: 2022-10-31 - Distans
Sista ansökan: 2022-09-18

Videoreportage

 BIM för VVS-konstruktion

Om utbildningen

BIM för VVS-konstruktion

En kurs för dig som är VVS-ingenjör eller med liknande yrkesroll som vill utveckla din kompetens inom BIM.

Stärk din kompetens inom BIM

Med en ökad kompetens inom BIM kan du se till att nya innovativa lösningar för hållbart byggande kan skapas. Kursen riktar sig till dig som är VVS-ingenjör eller har en liknande yrkesroll och som vill utveckla din kompetens inom BIM. Genom kursen får du kompetenser för att med hjälp av Revit självständigt modellera VVS-relaterade objekt i projekteringsprocessen inom bygg- och förvaltningsbranschen. Du får också kunskaper att med hjälp av Solibri samgranska byggprojektets olika discipliner, värdera utfallet och föreslå lösningar på olika problem.

För mer information om BIM för VVS-konstruktion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Upplägg och innehåll

Kursen omfattar 30 YH poäng. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och kursens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. 

Utbildningen innehåller regelbundna inspelade föreläsningar och webbinarier som är schemapositionerade. Utbildningen innehåller även uppgifter i grupp och enskilt. 

Skriftlig kommunikation och diskussionsforum finns på lärplattformen, där även kurshandledning, kursplan och övrig information finns. 

Vid kursens start har vi en gemensam introduktion som ska ge dig bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas klassen in i mindre grupper för att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i utbildningen

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

 • BIM-nomenklaturen: NR, ISO 16500, BIM alliance och objektsmodeller.
 • VVS-projektering & modellering i MagiCAD och Revit inklusive objektmodeller, databashantering och verktygens struktur.
 • Data-, modell- och BIM-samordning enligt ITO samt kollisionskontroller.
 • Gransknings- och ändringsprocesser enligt BEAST i Bluebeam/sessions.
 • Utbytesformatfiler ifc, bcf, dwg, rvt med flera.

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

 • Modellera, mängda och skapa ritningar med stöd av Revit.
 • Utföra kollisionskontroller med stöd av Solibri och Naviswork.
 • Samordna modeller och data i Solibri och Naviswork.
 • Med hjälp av BEAST-krav granska PDF:er i Bluebeam.

Ansökan och behörighet

Ansökan

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 •   Gymnasiebetyg
 •   Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 •   Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg).
 •   Om du saknar formella betyg, kan du bifoga arbetsbetyg/intyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover eller kompetenskartläggningsformulär, läs mer om reell kompetens.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på Campus  Nyköpings ansökningswebb. Observera att du själv måste ladda upp dina betyg.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska laddas upp på Campus  Nyköpings ansökningswebb.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning,
 4. praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs ska du ha grundläggande behörighet samt minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som VVS-ingenjör, VVS-konstruktör, VVS-projektledare eller VVS-projektör. 


Reell kompetens

Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover. 


Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Observera att det är vi som utbildningsanordnare, som beslutar om denna regel ska användas.
Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens går vidare till urval.


Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalet ser olika ut på olika utbildning, men kan vara te x särskilt prov och betyg.

Campus Nyköping

19 YH-utbildningar som tar dig vidare i karriären

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: BIM för VVS-konstruktion

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Nyköping

611 83 Nyköping


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 30 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen BIM för VVS-konstruktion från Campus Nyköping, fyll i följande uppgifter: