Visa studentum.se som: Mobil

Behandlingspedagog

Campus Nyköping
Sammanfattning
Yh-utbildning
Nyköping
2 år (400 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2020-08-17 - Nyköping
Sista ansökan: 2020-05-08

Behandlingspedagog

Utbilda dig till behandlingspedagog

Vill du jobba med att stödja människor i utsatta situationer och ta ansvar för ett bättre liv? Vill du jobba inom socialt arbete, missbrukarvård eller kriminalvård?

Då är YH-utbildningen till behandlingspedagog något för dig. Utbildningen pågår under två år, berättigar till studiemedel från CSN och innehåller en hel del LIA (Lärande I Arbete).

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs

Inom socialt arbete, missbruksvård och kriminalvård finns ett starkt behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen utvecklar du din professionella roll och skaffar dig kunskap om hur du kan bemöta människor i kris, svårigheter och utveckling. Utbildningen bygger på processinriktad pedagogik och är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att bli den bästa versionen av sig själva.

I samarbete med arbetslivet

Utbildningen till Behandlingspedagog är framtagen i nära samarbete med arbetslivet.

Det innebär att arbetslivet är aktiva genom till exempel delaktighet i utbildningens innehåll, medverkan i ledningsgrupp eller genom att ta emot studerande på LIA. I nätverket finns bl a HVB-hem, kommuner och kriminalvård.

LIA – lärande i arbete

LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och ger dig goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

Kompetenser efter utbildningen

Du har efter avslutad utbildning kompetens för att:

 • värdera, välja och använda aktuella och relevanta utrednings- och behandlingsmetoder både inom socialt arbete, missbrukarvård och kriminalvård
 • samverka med andra yrkeskategorier för att optimera insatserna kring brukaren
 • göra riskbedömningar och arbeta förebyggande i säkerhetsfrågor
 • bidra till verksamhetsutveckling
 • agera utifrån yrkesområdets lagstiftning
 • arbeta evidensbaserat
 • möta och behandla människor från olika kulturer och med olika bakgrund, även i utsatta situationer, på ett professionellt sätt
 • arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett professionellt sätt
 • tillägna sig självkännedom och förmåga till yrkesmässig distans till såväl klienterna som den egna yrkesrollen
För mer information om Behandlingspedagog , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Skolan kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurs eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2

Utbildningens innehåll

 • Beteendevetenskaplig översikt
 • Etik och människosyn
 • Examensarbete
 • Entreprenörskap
 • Friskvård och Hälsa
 • Juridik i socialt arbete
 • Yrkesrelaterad dokumentation
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Substansbruk, missbruk och beroendeproblematik
 • Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
 • Socialpedagogik
 • Säkerhet
 • Utrednings-, och behandlingsmetodik
 • Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Facebook Vård och Socialt arbete

Campus Nyköping

Campus Nyköping

Här börjar det –

Våra utbildningar ser olika ut, men många av dem har en sak gemensamt: de är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetsmarknaden. Det betyder att de som studerar på Campus Nyköping kan vara säkra på att deras kompetens kommer...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Öppet hus

Öppet hus Campus Nyköping

Välkommen på öppet hus för våra 12 YH-utbildningar.

Träffa utbildningsledare, lärare, studerande och näringsliv. 

När: 19 mars, kl 16.00-19.00

Var: Campus Nyköping, Stora Torget 7, Nyköping.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2020-03-19    Tid:   16:00 - 19:00

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Behandlingspedagog

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Campus Nyköping

Campus Nyköping

611 83 Nyköping

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Behandlingspedagog från Campus Nyköping, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla skolans recensioner