Visa studentum.se som: Mobil

Arbete på väg Nivå 1. Onlineutbildning / Distansutbildning

Branschutbildarna
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
3 timmar
1 243,75 SEK inkl. moms
Distans
Startdatum: Löpande anmälan - Online webbtentamen - Distans
Sista ansökan: Löpande anmälan
Arbete på väg Nivå 1. Onlineutbildning / Distansutbildning

Arbete på väg Nivå 1. Onlineutbildning / Distansutbildning

Arbete på väg - Nivå 1

Allmän grundkompetens 1:1 omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas. Den ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som ansvar för vad. Den betonar även det egna ansvaret samt vikten att förstå de säkerhetsreglerna som finns på den aktuella arbetsplatsen.

Certifikat Arbete på väg

Efter genomförd webbtentamen utfärdas ett personligt "APV 1 Kompetensbevis"

Diplom

Ladda hem ditt kompetensbevis (diplom) omedelbart efter godkänt prov.

För mer information om Arbete på väg Nivå 1. Onlineutbildning / Distansutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Målgrupp

Målgrupp: Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän Grundkompetens motsvarande Steg 1:1.

Erbjudande

RABATT VID MINST 5 DELTAGARE!

Om ni är minst 5 deltagare som bokar på samma faktura har vi ett rabattsystem:

  Antal per faktura Rabatt i procent

              5                 10%

            10                 20%

            30                 30%

            50                 40%

          100                 45%

Kostnader

995 kronor.

Nedanstående studiematerial och extramaterial ingår i priset:

1) Analys av trafikutvecklingen 2018

Denna rapport är den tionde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2018. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer.

2) Arbeta med väghållningsfordon

 • Grundläggande regler för fordon
 • Olika typer av fordon
 • När fordonet hindrar trafiken
 • Utrustning för fordon
 • Trafikolyckor vid vägarbete
 • V3-principen anpassad för fordon
 • Teknikutveckling

3) Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare

Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare

4) Bilaga till IFS2009-4 Säkerhet vid arbete på väg

Denna bilaga ska användas vid Vägverkets upphandlingar och genomförande av projekteringsuppdrag och entreprenader från och med 2009-11-16. Den ska även användas vid tillstånd för ledningar enligt 44 § Väglagen, med undantag för vissa avsnitt som närmare anges i respektive kapitel.

5) Bra arbetsmiljö på väg

Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare och säljare. Varje år dör cirka 40 arbetstagare i arbetet. En femtedel av alla arbetsolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor.

6) Bra arbetsmiljö på väg – checklista

Den här checklistan innehåller några av de frågor som kan vara bra att belysa i arbetet med att få reda på hur ni i er organisation beaktar trafik- säkerheten som en arbetsmiljörisk och vad ni kan göra för att minimera riskerna så långt som möjligt.

7) För din och trafikanternas säkerhet

 • V3-principen  
 • Grundläggande principer för vägmärken vid vägarbeten
 • Några vanliga vägmärken då du ska vägleda
 • Så här samverkar vägmärken, signaler och särskilda anordningar
 • Några vanliga vägmärken då du ska värna vägarbetare och trafikanter
 • Så här värnar du trafikanter och dig själv på bästa sätt

8) Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg

Resultatet av ett regeringsuppdrag att kartlägga risker och föreslå förebyggande åtgärder

9) Passerande trafik vid vägarbete

Om passerande fordonstrafik förekommer ska man vidta åtgärder enligt vad som anges i 81- 86 §§ AFS 1999:3:

10) SmartFart - din hastighet gör skillnad

SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

11) Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Med en bra arbetsmiljö blir det roligare att arbeta, färre skador och sjukskrivningar, effektivare produktion och bättre ekonomi. En bra arbetsmiljö lönar sig för alla.

12) TRVR Apv Trafikverkets tekniska råd

Rådsdokumentet syftar till att komplettera kraven, informera om kraven, förklara kraven, ge förslag på godtagbara lösningar samt exemplifiera hur kraven ska tolkas.

Råden kan användas av alla parter som byggherre, planerare, projektör, tillverkare, entreprenör eller förvaltare.

13) Utmärkning av fordon i väghållningsarbete

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg-.och anläggning

14) Vägmärken handbok

Målet med Vägmärken Handbok är att permanenta vägmärken ska användas, sättas upp och placeras på ett enhetlig sätt. Handboken är avsedd att ge råd och stöd vid tillämpningen av gällande förordningar och föreskrifter.

15) Åkerier

Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på.

Kursinnehåll

Arbete på väg innehåller följande delar

 • V3 -principen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Zonindelning på arbetsplatsen
 • Trafikantbeteende
 • Information om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Roller och ansvar vid vägarbete

Förteckning över studiematerial som ingår.

1) Analys av trafikutvecklingen 2018

Denna rapport är den tionde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2018. Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer.

2) Arbeta med väghållningsfordon

 • Grundläggande regler för fordon
 • Olika typer av fordon
 • När fordonet hindrar trafiken
 • Utrustning för fordon
 • Trafikolyckor vid vägarbete
 • V3-principen anpassad för fordon
 • Teknikutveckling

3) Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare

Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare

4) Bilaga till IFS2009-4 Säkerhet vid arbete på väg

Denna bilaga ska användas vid Vägverkets upphandlingar och genomförande av projekteringsuppdrag och entreprenader från och med 2009-11-16. Den ska även användas vid tillstånd för ledningar enligt 44 § Väglagen, med undantag för vissa avsnitt som närmare anges i respektive kapitel.

5) Bra arbetsmiljö på väg

Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare och säljare. Varje år dör cirka 40 arbetstagare i arbetet. En femtedel av alla arbetsolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor.

6) Bra arbetsmiljö på väg – checklista

Den här checklistan innehåller några av de frågor som kan vara bra att belysa i arbetet med att få reda på hur ni i er organisation beaktar trafik- säkerheten som en arbetsmiljörisk och vad ni kan göra för att minimera riskerna så långt som möjligt.

7) För din och trafikanternas säkerhet

 • V3-principen  
 • Grundläggande principer för vägmärken vid vägarbeten
 • Några vanliga vägmärken då du ska vägleda
 • Så här samverkar vägmärken, signaler och särskilda anordningar
 • Några vanliga vägmärken då du ska värna vägarbetare och trafikanter
 • Så här värnar du trafikanter och dig själv på bästa sätt

8) Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg

Resultatet av ett regeringsuppdrag att kartlägga risker och föreslå förebyggande åtgärder

9) Passerande trafik vid vägarbete

Om passerande fordonstrafik förekommer ska man vidta åtgärder enligt vad som anges i 81- 86 §§ AFS 1999:3:

10) SmartFart - din hastighet gör skillnad

SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

11) Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Med en bra arbetsmiljö blir det roligare att arbeta, färre skador och sjukskrivningar, effektivare produktion och bättre ekonomi. En bra arbetsmiljö lönar sig för alla.

12) TRVR Apv Trafikverkets tekniska råd

Rådsdokumentet syftar till att komplettera kraven, informera om kraven, förklara kraven, ge förslag på godtagbara lösningar samt exemplifiera hur kraven ska tolkas.

Råden kan användas av alla parter som byggherre, planerare, projektör, tillverkare, entreprenör eller förvaltare.

13) Utmärkning av fordon i väghållningsarbete

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg-.och anläggning

14) Vägmärken handbok

Målet med Vägmärken Handbok är att permanenta vägmärken ska användas, sättas upp och placeras på ett enhetlig sätt. Handboken är avsedd att ge råd och stöd vid tillämpningen av gällande förordningar och föreskrifter.

15) Åkerier

Den här foldern vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Syftet är att informera om vad man kan göra för att få en bra arbetsmiljö. Det tjänar alla på.

Upplägg

Provet består av 36 frågor. För godkänt resultat krävs 31 rätt. Under de 30 dagar deltagaren har tillgång till tentamen kan provet göras om obegränsat antal gånger. Dock visas inte vilka frågor som är rätt besvarade utan bara antalet rätta svar i %.

Branschutbildarna

Branschutbildarna i Sverige AB

Branschutbildarna erbjuder praktiska utbildningar som ger dig rätt kompetens på ett så enkelt vis som möjligt. Vi tror inte på högläsning ur paragrafer utan ger dig verktygen för att hitta det du söker, när du behöver det.  Med över 11...


Läs mer om Branschutbildarna och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Arbete på väg Nivå 1. Onlineutbildning / Distansutbildning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Branschutbildarna


Tel: 0906958101
Mobil 0702758801
www.branschutbildarna.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbete på väg Nivå 1. Onlineutbildning / Distansutbildning från Branschutbildarna, fyll i följande uppgifter: