Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Masterprogram i stadsplanering

Blekinge Tekniska Högskola
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlskrona
120 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Karlskrona
Höst 2020

Karlskrona
Höst 2021
2021-04-14

Masterprogram i stadsplanering

Planera miljöer och landskap för en hållbar framtid. Utforska stadsplanerings roll i samhällsutvecklingen och skapa rum för hållbarhet genom att förstå, förändra och förbättra byggda miljöer och landskap. Utbildningen handlar om rumslig organisering och utformning av landskap och byggd miljö. Du fördjupar dig i problem och processer som utgör förutsättningarna för utvecklingen av ett hållbart samhälle.Alla städer, byggda miljöer och landskap är formade av olika processer planerade och oplanerade, sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska. I utbildningen utforskar du hur de ska förstås, vilka utgångspunkter som finns, och vilka principer som styr hur det fysiska rummet kan förändras och förbättras.Du fördjupar dina kunskaper i att planera byggd miljö och landskap, att förstå, förändra och tillämpa planeringens ramar samt att kritiskt granska förutsättningarna för hållbar stadsutveckling.Utbildningen bygger på problembaserat lärande varvat med fördjupade ämneskurser. I examensarbetet sammanfogas de olika perspektiven och verktygen till ett självständigt arbete på vetenskaplig eller vetenskaplig och konstnärlig grund.

Så ansöker du

Kandidatexamen 180 hp i fysisk planering, arkitektur, landskapsarkitektur eller motsvarande. Alternativt kandidatexamen 180 hp i planering eller motsvarande och därutöver 30 hp i rumslig gestaltning.

Examen & Intyg

Masterexamen

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola - BTH

BTH är en teknisk högskola – som är mycket mer än teknisk. Vi är en lite mindre högskola som valt att fokusera på ett mindre antal områden där vi verkligen kan skapa förändring och driva utveckling. Centralt är innovation, digitalisering och hållbar...


Läs mer om Blekinge Tekniska Högskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Blekinge Tekniska Högskola

371 79 Karlskrona

Tel: 0455-38 50 00
Fax 0455-38 50 57
www.bth.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 23 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: