Visa studentum.se som: Mobil

Vård och omsorg nivå C

Åsö Vuxengymnasium
Sammanfattning
Enskilda kurser (Komvux)
Stockholm
500 p
Studiemedelsberättigad

Vård och omsorg nivå C

Vård och omsorg nivå C
Åsö Vuxengymnasium

Är du intresserad av att arbeta med vård och omsorg? Brinner du för att hjälpa människor? I så fall passar kurserna i vård och omsorg dig.

Utbildningen på tre terminer ger kompetens att söka arbete som undersköterska eller som vårdare inom social omsorg. De ger också en grund för vidare studier.
I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APU), som är förlagd till en vårdinrättning. Du följer en handledare och dennes arbetstidsschema, vilket kan innebära tidiga morgnar och sena kvällar samt helger.

Dessa kurser läser du i vård och omsorg nivå C:

Medicin 2
Kursen ska ge fördjupade kunskaper i människokroppens uppbyggnad och funktion samt sjukdomar.
Gymnasiepoäng: 100 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom
Kursen ger en fördjupning av äldres livssituation i samband med demenssjukdom. Förutom kunskap om olika demenssjukdomar så behandlas också specifik omvårdnad, betydelsen av personcentrerad och meningsfull omvårdnad och ett värdigt bemötande. Utifrån ett palliativt livskvalitetsperspektiv belyses också vård i livets slut.
Gymnasiepoäng: 100 p

Psykiatri 1
Kursen behandlar olika områden inom psykiatrin och dess verksamheter. Den historiska utvecklingen belyses med den viktiga kunskap om hur fördomar och olika synsätt har präglat psykiatrin. Kursen ska ge kunskaper om vad som påverkar psykisk hälsa/ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar och vård av dessa och inte minst det professionella förhållningssättets betydelse.
Gymnasiepoäng: 100 p

Akutsjukvård
Kursen ger medicinska kunskaper och handlingsberedskap vid akuta sjukdomstillstånd. Kursen behandlar smärtbehandling och vård och omsorg vid operation. Vikt läggs vi etiska frågeställningar, som kring prioritering av patienter. Kursen ger kunskaper om bemötande av krisreaktioner vid svår upplevelse. Kursen ger kunskap om medicintekniska åtgärder samt medicinteknisk utrustning. System för rapportering och dokumentation ingår.
Gymnasiepoäng: 200 p

För mer information om Vård och omsorg nivå C, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Åsö Vuxengymnasium

Åsö Vuxengymnasium

Åsö vuxengymnasium är Stockholm stads eget komvux och Stockholms största utbildningsanordnare för vuxenutbildning. Vi är en skola med lärandet i fokus där du får möjlighet till uppbackning och stöd för att få de bästa förutsättningarna att nå dina studiemål. Hos...


Läs mer om Åsö Vuxengymnasium och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg nivå C

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åsö Vuxengymnasium

Blekingegatan 55, box 17 084
118 94 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om Vård och omsorg nivå C via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner