Visa studentum.se som: Mobil

Servicetekniker Elkraft

Åsbro Kursgård
Sammanfattning
Yh-utbildning
Åsbro
1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Klassrum
Startdatum: 2020-08-10 - Åsbro
Sista ansökan: 2020-07-31

Servicetekniker Elkraft

servicetekniker

Behovet av servicetekniker inom elkraft är stort över hela landet. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med nybyggnation och reparationsarbeten på elkraftanläggningar, ställverk och transformatorstationer. Utbildningen är kort och perfekt för dig som vill snabbt ut i yrkeslivet i en bransch med stora möjligheter.

Yrkesrollen
Som Servicetekniker Elkraft är det ditt uppdrag att se till att den elektricitet som produceras i kraftverken hanteras och levereras på ett person- och driftsäkert sätt. En Servicetekniker Elkraft arbetar främst med elnätets kontrollsystem, för att alla kunder ska få en tryggad elförsörjning utan avbrott.

Felsökning och reparation på elektrisk utrustning är då en naturlig del i arbetet, där du får utvärdera och analysera mätningar som du genomför för att driftsätta och underhålla en anläggning utifrån en konstruktion och dokumentation. Felsökning sker med mätinstrument och dator, då modernare kontrollutrustningar oftast är programmerade.

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta med nyinstallationer och reparationsarbeten på elkraftsanläggningar, ställverk och transformatorstationer.

Utbildningen ger dig yrkeskompetens att arbeta som:

  • Servicetekniker Elkraft
  • Reläskyddstekniker
  • Reläskyddsprovare
  • Apparat- och kontrolläggningstekniker
  • Stationstekniker Elkraft

Utbildningen
Utbildningen till Servicetekniker Elkraft är bred och ger dig kompetens att arbeta med många olika delar inom elproduktion och distribution. Den breda kompetensen gör arbetet omväxlande och fritt och ger dig möjlighet att arbeta i hela landet.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer bland annat att lära dig om elkraftsanläggningar och svenska elkraftsystem och hur man planerar för en elkraftanläggning. 

Utbildningen sker på Åsbro Kursgård och leds av kompetenta och erfarna instruktörer från branschen.

Vi har ett unikt övningsområde på 130 hektar med luftledningsnät, stationer, ställverk och ett gediget kabelnät. Detta ger dig möjlighet att träna alla arbetsmoment i verkliga förhållanden.  

Av utbildningens 335 YH-poäng utgörs 100 YH-poäng LIA-kurser, d.v.s. praktik i samarbete med företag från branschen. Många av våra studenter hittar sin framtida arbetsgivare under LIA-perioderna.

För mer information om Servicetekniker Elkraft, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen ser vi gärna att du har grundläggande kunskaper inom ellära och matematik exempelvis via El- och energiprogram, Teknikprogram, Naturvetenskapsprogram, Industritekniska program eller kunskaper som bedöms likvärdiga.

Kontakta oss gärna om du har funderingar kring behörighet.

Så söker du

Du söker utbildningen via länk på Åsbro Kursgårds hemsida. Där finns även mer information om utbildningen.

Kontakta gärna oss om du har funderingar kring behörighet eller vill veta mer:

Anne Kataja, Utbildningschef Tel: 0582-838 56
Hanna Carlsson, Utbildningsadministratör Tel: 0582-838 57
Mikael Carlsén, VD Tel: 0582-838 50

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Kursinnehåll

Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska eftersom många branschföretag bedriver verksamhet i många länder och har utländska leverantörer.

Kurser
A Energibranschen 10p
B Kommunikation och fackengelska 15p
C Elkraftsystem i Sverige 0,4-400kV 15p
D Arbetsmiljö/Ellagen/ESA/EBR 10p
E Projektarbete 1, Elbranschen och Affärsprocesser 10p
F Elnätets uppbyggnad och funktion (0,4 - 400 kV ) 30p
G Teknik för servicetekniker elkraft 30p
H Praktiska säkerhetsutbildningar 15p
I Hjälpssystem 30p
J Transformator och apparatteknik 30p
K Underhåll för servicetekniker elkraft 20p
L Projektarbete 2 Planering av elkraftanläggning 20p
LIA 1, serviceteknikers yrkesroll 10p
LIA 2, Serviceteknikers vardag i projekt 25p
LIA 3, Arbetsmiljö och säkerhet i praktiska arbetet 65p

Summa: 335p

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Åsbro Kursgård

Åsbro Kursgård

Åsbro Kursgård

Åsbro Kursgård AB- energibranschens utbildningscenter För att tillgodose energibranschens behov och krav på kvalificerad arbetskraft driver Åsbro Kursgård flera högaktuella yrkeshögskoleutbildningar. Vårt stora övningsområde på 130 hektar gör oss unika i hela Nordeuropa! Här samsas luftledningsnät i alla spänningsnivåer och...


Läs mer om Åsbro Kursgård och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Servicetekniker Elkraft

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åsbro Kursgård

Åsbro Kursgård
69496 Åsbro

Kursinnehåll

Delar av utbildningen kommer att bedrivas på engelska eftersom många branschföretag bedriver verksamhet i många länder och har utländska leverantörer.

Kurser
A Energibranschen 10p
B Kommunikation och fackengelska 15p
C Elkraftsystem i Sverige 0,4-400kV 15p
D Arbetsmiljö/Ellagen/ESA/EBR 10p
E Projektarbete 1, Elbranschen och Affärsprocesser 10p
F Elnätets uppbyggnad och funktion (0,4 - 400 kV ) 30p
G Teknik för servicetekniker elkraft 30p
H Praktiska säkerhetsutbildningar 15p
I Hjälpssystem 30p
J Transformator och apparatteknik 30p
K Underhåll för servicetekniker elkraft 20p
L Projektarbete 2 Planering av elkraftanläggning 20p
LIA 1, serviceteknikers yrkesroll 10p
LIA 2, Serviceteknikers vardag i projekt 25p
LIA 3, Arbetsmiljö och säkerhet i praktiska arbetet 65p

Summa: 335p

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Servicetekniker Elkraft från Åsbro Kursgård, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 3 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: