Visa studentum.se som: Mobil

Lärarassistent /Elevassistent

Åsa folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Sköldinge
1 år
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst - Sköldinge
yrkesutbildning - lärarassistent

Lärarassistent /Elevassistent

Yrkesutbildningen till Lärarassistent och Elevassistent vid Åsa folkhögskola vänder sig till dig som vill arbeta med barn/ungdomar. Du kommer vara delaktig i att skapa en trygg och stabil skolmiljö samt att ge eleverna goda förutsättningar att lyckas med sina studier.


Att studera till Lärar- och Elevassistent

Under året varvas teoretiska studier på Åsa folkhögskola med praktik.

I den teoretiska delen ligger tyngdpunkten på skolans organisation, kommunikation, sociologi, pedagogik, psykologi, elevhälsa inkl. funktionsnedsättningar, IT-kunskaper och  administration.

Praktiken genomförs på en skola under 25% av studierna, tillsammans med handledare. Genom att teori och praktik möts, får du en god möjlighet att växa in i rollen som Lärarassistent eller Elevassistent.

Arbetsmetoderna är kreativa, och du kommer att vara stark delaktig i din egen utbildning. Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett kursintyg.


Kursens syfte

Att skapa pedagogiska och sociala förutsättningar för Lärar- och Elevassistenter.

Ge kursdeltagaren erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet och därmed goda förutsättningar att arbeta inom yrket.


Huvudområde

Socialt och pedagogiskt arbete


Kursens mål

Ge kunskap och förståelse om:

- det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skola.

- olika förhållningssätt och metoder för att stödja elever med särskilda behov eller olika funktionsvariationer.

-  olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang

-  samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar

- ledning, roller, organisation och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.


Studierna​ ​genomförs​ ​i​ ​fyra​ ​block

 1. Skolans uppdrag:juridik och organisation - skolans värdegrund, studieteknik, sekretess, bedömning.

 2. Sociologi och psykologi:utvecklingspsykologi, grupputveckling, sociala livets grundförutsättningar,mognadsprocessen hos skolbarn,konflikthantering

 3. Pedagogik:lärande, lärmiljöer, undervisning, motivation, lek, lärandesituationer, ikt-stöd och specialpedagogik

 4. Yrkesroll:yrkesidentitet, administration, organisering, ikt-stöd, skolan som social miljö. Specialisering och fördjupning


Att arbeta som Lärarassistent

Som utbildad Lärarassistent  kommer du arbeta som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara "mentor" åt vissa elever och hjälpa dem såväl i sitt lärandesom socialt. Du stöttar och coachar dem individuellt i studierna, på raster och i andra skolaktiviteter.Det kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja läraren i hens pedagogiska uppdrag. Det kan vara frånvarorapportering, producera informationsmaterial, ta fram anpassat studiematerial, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov mm.

Kursen kommer förbereda dig för de olika uppdrag en lärarassistent kan ha. Både det mellanmänskliga och de administrativa.


Att arbeta som Elevassistent

Elevassistenter hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsvariationer.

Du ska med stöd i lärarens pedagogiska planering kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i klasser och grupper. Elev- och lärarassistenten kan också tillsammans med läraren lägga fram ett stödjande arbete för att möta elever med funktionsnedsättning.

De varierande arbetsuppgifterna gör arbetet omväxlande och givande men ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper.

Kursen kommer att förbereda dig för de olika arbetsuppgifterna. Kursen kommer bland annat att fokusera på NPF-variationer och hur vi kan bemöta dessa i skolsituationen.

För mer information om Lärarassistent /Elevassistent , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan, görs via skolans hemsida

Antagningsvillkor: 
Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier, Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1,

 • Matematik 1a, b eller c,

 • Engelska 5,

 • Samhällskunskap 1a1,

 • Naturkunskap 1a1,

 • Religionskunskap 1,

 • Historia 1a1

Goda kunskaper i svenska språket är grundläggande. Arbetslivserfarenhet är en fördel.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi kallar till intervju och då tar du med dig ett utdrag ur belastningsregistret. 

Examen, diplom m.m.

Intyg

Kursinnehåll:

Kursen utgörs av 75 % teoretiska studier och 25 % arbetsplatsförlagd praktik.

I den teoretiska delen ligger tyngdpunkten på skolans organisation, kommunikation, sociologi, pedagogik, psykologi, elevhälsa inkl. funktionsnedsättningar, IT-kunskaper och  administration.

Kostnader

Undervisning på skolan är kostnadsfri. 

Studiestödsnivå (CSN):Eftergymnasial nivå (B1)

Åsa folkhögskola på facebook

Åsa folkhögskola

Om du vill till en skola som har bredd är detta helt rätt alternativ för dig! Åsa folkhögskola är ett ställe att växa på. Här finns flera intressanta kurser och ett bra internat med fin mat och bra boende. Skolan är...


Läs mer om Åsa folkhögskola och visa alla utbildningar.

Beskrivning och boende

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lärarassistent /Elevassistent

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Åsa folkhögskola

Åsa folkhögskola

640 24 Sköldinge

Tel: 0157-695 00
Fax 0157- 695 29
www.asa.fhsk.se

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 8 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Lärarassistent /Elevassistent från Åsa folkhögskola, fyll i följande uppgifter:

Du kanske också är intresserad av: