Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Distans
5 månader
Deltid, distans
CSN-berättigad

Jämställdhet och Politik

Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet.
Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden.

Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap och problembild.
Det förutsätter en politisk målmedvetenhet och vilja att belysa olika politikområden ur ett jämställdhetsperspektiv och det förutsätter framför allt en förmåga att driva verkningsfull jämställdhetspolitik på alla plan i samhället.

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen arrangerar tillsammans med Tankesmedjan Tiden en kurs om praktisk jämställdhetspolitik. Kursen varvar förberedande och mellanliggande hemuppgifter med internat och/eller digitala kurstillfällen (beroende på hur rekommendationer och restriktioner ser ut under perioden). De mellanliggande uppgifterna utformas i samverkan mellan kursledning och kursansvarig.

Jämställdhet & politik för arbetarrörelsen riktar sig till de som har politiska eller fackliga förtroendeuppdrag, men också till andra aktiva inom arbetarrörelsen som är engagerade i jämställdhetsfrågan och vill lära sig mer om hur man kan arbeta med den politiskt.

Kurstid
Vårtermin 1 mars – 31 augusti 2021

Datum för kursträffar

  • 19-21 mars
    Jämställdhetspolitikens grunder: utgångspunkter, begrepp och nulägesanalys
  • 28-30 maj
    Jämställdhet i politikutveckling inom olika områden
  • 27-29 augusti
    Jämställdhet i det politiska arbetet – att gå från ord till handling

Bakgrund
Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet. Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden. Bara för att ta några exempel. Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap och problembild. Det förutsätter en politisk målmedvetenhet och vilja att belysa olika politikområden ur ett jämställdhetsperspektiv och det förutsätter framför allt en förmåga att driva verkningsfull jämställdhetspolitik på alla plan i samhället.

Syfte
Att förbättra arbetarrörelsens arbete med att inom alla relevanta politikområden stärka jämställdheten.

Mål

  • Att genomföra en unik och högkvalitativ utbildning med fokus på jämställdhetsperspektiv i just politikutvecklingen.

Innehåll
Jämställdhet & politik för arbetarrörelsen ger en baskunskap om begrepp som jämställdhet och genus, men framför allt belyser vi olika sakpolitiska områden ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi går igenom hur kursdeltagarna kan arbeta aktivt i sina dagliga värv för att driva en politik eller förhandla avtal som syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, i landet men också i regionen, i kommunen eller fackföreningsrörelsen.

För mer information om Jämställdhet och Politik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansök via vår hemsida

Arbetarrörelsens Folkhögskola Facebook

Kostnader

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi). Totalt 3 helger:

Enkelrum 9 735 kr/person

Del i tvåbäddsrum 8 145 kr/person

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

Två skolor - en tanke

Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening som bildades den 8:e mars 1928. Målsättning var och är att vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige för att minska utbildningsklyftan i samhället och bidra till att stärka demokratin...


Läs mer om Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Jämställdhet och Politik

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

Folkhögskolan 1
151 93 Seglora


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Jämställdhet och Politik från Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen, fyll i följande uppgifter: