Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning

Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Båstad, Distans
20 veckor
Deltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Båstad
oktober 2020

Distans
oktober 2020

Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning

Ekosystemtjänster i praktiken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön. Under utbildningen får du kunskap om hållbara lösningar och ges möjlighet att utgå ifrån din egen närmiljö för att sedan kunna applicera de erhållna kunskaperna direkt i befintlig verksamhet. Under utbildningen bygger du på din nuvarande kompetens för att kunna arbeta självständigt med ekosystemtjänster. Du lär dig att kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv. De förvärvade kunskaperna kan du omsätta direkt i din verksamhet då teori vävs samman med hur man gör rent praktiskt.

För mer information om Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

KURSINNEHÅLL
Kursen ger ingående kunskap om ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i den egna verksamheten . Under utbildningen behandlas olika hållbara lösningar för en hållbar anläggning och skötsel av utemiljöer. Lagstiftning gås igenom och hur ekosystemtjänster kan integreras. Metoder och verktyg presenteras för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster, som kan ligga till grund för beslutsfattande. Exempel på innehåll som tas upp: Dagvattenhantering, våtmarksanläggning, hantera torka, rening av luft och vatten med hjälp av substrat och växter, regnbäddar, metoder för att öka den biologiska mångfalden, anläggning av ängsmark, grönare städer, bekämpning av invasiva arter, ogräsreglering, materialval, energisnåla och effektiva redskap och maskiner.

Vem vänder utbildningen sig till?

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande): Marken och växternas biologi – Växtkunskap 1 – Fordon och redskap.Det krävs även yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid eller minst 2 år på halvtid inom arbete med skötsel och anläggning.

Utbildningsperiod:
Oktober 2020 – mars 2021. 50%.

Ansökan:
Du söker till utbildningen via Yh-antagning.  Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. 

Reell kompetens:
Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Akademi Båstad Yrkeshögskola

EN UTBILDNINGSANORDNARE MED LÅNG ERFARENHET! Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utbildningar inom olika yrkesområden. T.ex. Besöksnäring, Trädgård, Ledarskap, Revenue Management, Restaurang och Vård. Samtliga Yh-utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch. Det betyder att utbildningarna innehåller kurser som är väl...


Läs mer om Akademi Båstad Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Lyckan 15
269 22 Båstad

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning från Akademi Båstad Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,8)
Baseras på 67 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: